Được hoàn lại tiền BHYT hộ gia đình khi đi làm ở công ty

Bà Võ Kim Dung (Bà Rịa - Vũng Tàu) mua thẻ BHYT được 1 tháng thì đi làm tại công ty và đóng BHYT tại công ty.

Bà Dung hỏi, thẻ BHYT bà tự mua có còn sử dụng được không? Nếu không sử dụng được thì bà có được hoàn tiền lại không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 7 Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.

Đối chiếu quy định trên, khi bà đi làm tại công ty sẽ tham gia BHYT theo nhóm 1 (do người lao động và người sử dụng lao động đóng) và thẻ BHYT theo nhóm 5 (nhóm hộ gia đình) được cấp trước đó sẽ được báo giảm và cơ quan BHXH sẽ hoàn trả tiền đóng BHYT cho bà.

Đề nghị bà liên hệ với cơ quan BHXH nơi bà tham gia BHYT theo hộ gia đình để được giải quyết theo quy định.

Bài liên quan