Chủ tịch Cà Mau: Phát triển BHXH tự nguyện, "bám" từng nhà, từng đối tượng

(Dân trí) - UBND tỉnh Cà Mau vừa làm việc với Sở LĐ-TB&XH, Bảo hiểm xã hội Cà Mau về công tác phát triển, giải pháp triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Quân, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khẳng định, phát triển bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện là chính sách quan trọng, đây là vấn đề an sinh, nếu tỷ lệ bao phủ tốt thì an sinh sẽ rất tốt, đặc biệt là với đối tượng hết tuổi lao động.

Do đó, ông Quân đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Sở LĐ-TB&XH Cà Mau phối hợp rà soát lại cơ sở dữ liệu về người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện, trong đó tập trung từ nhóm 18 tuổi đến hết tuổi lao động.

Chủ tịch Cà Mau chỉ đạo công tác BHXH tự nguyện

Ông Trịnh Trung Kiên, Giám đốc BHXH Cà Mau cho biết, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ngày càng mở rộng, phát triển từ 1.151 người (năm 2015) lên 21.962 người (năm 2020).

Đặc biệt, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới trong năm 2020 đã bằng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện phát triển được của cả 10 năm trước cộng lại, đây là một điểm sáng của Cà Mau.

Theo BHXH Cà Mau, kế hoạch của tỉnh trong năm 2021 số người tham gia BHXH tự nguyện là 35.500 người và phấn đấu tới năm 2025 đạt 116.500 người.

Ông Trịnh Trung Kiên cho biết, để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh xác định nhóm đối tượng để tập trung truyền thông, gồm: Người lao động tự do trên địa bàn dân cư, các hộ tiểu thương; người lao động làm việc hưởng lương theo ngày, theo sản phẩm trong các doanh nghiệp; xã viên hợp tác xã, tổ hợp tác; người lao động trong các làng nghề; người lao động đã tham gia BHXH bắt buộc đang bảo lưu thời gian đóng hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp...

Chủ tịch Cà Mau: Phát triển BHXH tự nguyện, bám từng nhà, từng đối tượng - 1

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Cà Mau (đứng) cho rằng, khoảng trống người tham gia BHXH tự nguyện còn rất lớn.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Cà Mau trăn trở, khoảng trống đối tượng tham gia BHXH tự nguyện còn rất lớn, do đó nên đi vào tiếp cận bằng con đường nào để hiệu quả nhất là rất cần thiết.

"Chúng ta phải đi xuống tận cơ sở, cần có giải pháp chính sách, khuyến khích đặc thù dành cho lĩnh vực này", ông Thanh chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân cũng nhìn nhận, thực tế đối tượng chưa tham gia BHXH tự nguyện còn rất lớn. Để giải quyết điều này hoặc tăng tỷ lệ cao hơn, theo ông Quân cần tiếp tục có những giải pháp tốt hơn, như tính toán lại con người, tại sao bảo hiểm thương mại làm tốt, chính là ở việc chi tỷ lệ "hoa hồng".

"Truyền thông quan trọng nhất của người nông dân là trực tiếp, bởi nhiều người rất ít xem thời sự, đài, báo, mà chủ yếu họ nghe truyền miệng. Muốn trực tiếp hiệu quả thì là ở cơ sở, xã, ấp, cũng như các địa lý tham gia tích cực công việc này", ông Trần Hồng Quân gợi mở.

Chủ tịch Cà Mau: Phát triển BHXH tự nguyện, bám từng nhà, từng đối tượng - 2

Ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, yêu cầu phải truyền thông về BHXH tự nguyện trực tiếp tới người dân.

Chỉ đạo công tác BHXH tự nguyện, ông Lê Quân, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị Sở LĐ-TB&XH, BHXH Cà Mau rà soát tham mưu ban hành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên toàn tỉnh. 

Các đơn vị chuyên môn làm việc với cơ quan Thuế để rà soát người tham gia đóng BHXH của các doanh nghiệp. Khi kết nối được thì chúng ta tránh hiện tượng trốn đóng bảo hiểm. Bên cạnh đó cần phải xiết lại, một số doanh nghiệp nợ đọng, hay trốn nhiều thì cho thanh, kiểm tra xử lý, chuyển công an làm nghiêm vài vụ.

Chủ tịch Cà Mau cũng đồng tình với giải pháp sở, ngành đưa ra, đó là đẩy mạnh công tác truyền thông. Phải bám từng nhà, từng đối tượng, cũng như sử dụng các kênh khác nhau, có cả mạng xã hội để người dân biết nhiều hơn lợi ích và tham gia BHXH tự nguyện.

Trong việc phát triển đại lý, ông Lê Quân yêu cầu chú ý phát triển trực tiếp đến đại lý là cá nhân và có cơ chế, chính sách rõ ràng. Cố gắng 100% Bí thư chi bộ, Trưởng khóm, ấp phải tham gia BHXH tự nguyện, sau đó trở thành đại lý của chúng ta vì cán bộ cơ sở là gần dân nhất.

Bên cạnh đó, mở rộng cộng tác viên của các hội, ngành, đoàn thể ở cơ sở, đưa vào chỉ tiêu phát triển đại lý, cũng như chi kinh phí hoa hồng tối đa cho nhóm đối tượng này. "Một cán bộ khóm, ấp bao nhiêu công việc phải làm, bám sát việc này nữa thì thêm nguồn thu nhập, có thêm động lực làm việc hiệu quả", Chủ tịch Cà Mau nói. 

Bài liên quan
Đang được quan tâm