1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

3 chế độ không thể bỏ qua khi lao động tự do tham gia BHXH tự nguyện

Thanh Xuân

(Dân trí) - Bên cạnh có lương hưu khi về già, người lao động tự do tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện còn được hưởng nhiều chế độ hấp dẫn khác.

Năm 2017 - trước thời điểm Nghị quyết số 28 ban hành, số người tham gia BHXH tự nguyện của cả nước là 224.000 người. Từ khi triển khai nghị quyết này, số người tham gia BHXH tự nguyện không ngừng tăng.

Nếu như năm 2018, toàn quốc có trên 277.000 người tham gia BHXH tự nguyện thì đến hết tháng 3/2023, con số này là gần 1,5 triệu người, gấp 5,4 lần.

Cùng với đó, hệ thống tổ chức dịch vụ thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và mạng lưới cộng tác viên được mở rộng, phủ khắp đến từng xã, phường, thị trấn với mạng lưới cộng tác viên được trải đều đến từng thôn, bản, tổ dân phố… tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận chính sách và tham gia BHXH tự nguyện.  

Tăng quyền lợi thụ hưởng

Cùng với quá trình xây dựng Luật BHXH năm 2014, các quy định về BHXH tự nguyện được sửa đổi theo hướng gia tăng quyền lợi thụ hưởng; thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng nhằm khuyến khích, thúc đẩy người dân tham gia BHXH tự nguyện để tự đảm bảo an sinh cho chính mình.

Khi tham gia BHXH tự nguyện, người dân sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Cụ thể: bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; Bằng 10% đối với các đối tượng khác.

Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của người tham gia nhưng tối đa không quá 10 năm (120 tháng).

3 chế độ không thể bỏ qua khi lao động tự do tham gia BHXH tự nguyện - 1

Mức đóng của người tham gia BHXH tự nguyện sau khi được nhà nước hỗ trợ.

Nhằm tạo điều kiện cho người lao động tự do được tiếp cận và thụ hưởng chính sách BHXH , hiện nay, nhiều tỉnh còn hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương cho người tham gia BHXH tự nguyện ngoài mức quy định của Nhà nước. Do đó, số tiền thực đóng của người dân khi tham gia BHXH tự nguyện tại các địa phương này tiếp tục thấp hơn.

Người tham gia BHXH tự nguyện khi có đủ các điều kiện theo quy định, được hưởng các chế độ sau:

Thứ nhất, được hưởng lương hưu hằng tháng để có nguồn thu nhập ổn định khi hết tuổi lao động

Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu hằng tháng khi đủ điều kiện; lương hưu với mức hưởng cao hơn nhiều so với mức đóng và định kỳ được điều chỉnh tăng theo chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách Nhà nước và quỹ BHXH để đảm bảo cuộc sống của người tham gia.

Thứ hai, được cấp thẻ BHYT miễn phí để chăm sóc sức khỏe khi về già

Người tham gia BHXH tự nguyện sẽ được cấp thẻ BHYT miễn phí trong suốt quá trình hưởng lương hưu, với mức hưởng bằng 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Thứ ba, thân nhân được hưởng chế độ tử tuất nếu người tham gia qua đời

 Trợ cấp mai táng: Người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian đóng BHXH tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên hoặc người đang hưởng lương hưu khi qua đời, người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở.

Trợ cấp tuất một lần: Trường hợp người đang đóng BHXH tự nguyện, đang bảo lưu thời gian đóng, đang hưởng lương hưu mất thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần.

Người tham gia BHXH tự nguyện thực hiện các thủ tục đăng ký đơn giản, tiện lợi, nhanh chóng theo các hình thức: trực tiếp (qua Tổ chức dịch vụ được ủy quyền thu BHXH, BHYT hoặc cơ quan BHXH nơi cư trú hoặc tạm trú) hoặc trực tuyến (qua Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia).