14 nghệ sĩ đầu tiên của Đắk Nông được hỗ trợ theo Nghị quyết 68

Đặng Dương

(Dân trí) - Ngày 10/8, UBND tỉnh Đắk Nông đã phê duyệt danh sách hỗ trợ nghệ sĩ gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Những nghệ sĩ đầu tiên được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68 là 14 viên chức nghệ thuật (nghệ sĩ hạng IV) của Đoàn ca múa nhạc dân tộc, thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông.

Các nghệ sĩ phải dừng hoạt động nghệ thuật để phòng, chống dịch Covid-19 này được hỗ trợ một lần với mức 3.710.000 đồng/người, từ nguồn ngân sách nhà nước.

14 nghệ sĩ đầu tiên của Đắk Nông được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 - 1
Các nghệ sĩ của Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đắk Nông được nhận hỗ trợ từ Nghị quyết 68/NQ-CP.

UBND tỉnh Đắk Nông đã giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chi trả trực tiếp; đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời và đầy đủ theo quy định.

Trước đó, Dân trí đã phản ánh, Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đắk Nông có 30 cán bộ, diễn viên. Một nửa trong số này là nghệ sĩ hạng IV, chỉ nhận mức lương hàng tháng khoảng hơn 3 triệu đồng/người.

Trong gần 2 năm qua, do công tác phòng, chống dịch Covid-19 nên hoạt động nghệ thuật của Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đắk Nông bị cắt giảm, chỉ tập trung tại một số sự kiện lớn của tỉnh.

Chính vì các hoạt động văn hóa nghệ thuật bị đình trệ nên phần lớn nghệ sĩ không có khoản thu nhập thêm, khiến đời sống khó khăn.

Tháng 7/2021, Chính phủ đã có Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg; trong đó có nội dung quy định về việc hỗ trợ viên chức là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV, làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật.

Theo quy định, tất cả các lao động phải tạm dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ 1/5/2021-31/12/2021 thì được hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người.

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM