Thứ tư, 04/01/2017 - 21:25

Vụ dân “vây” nhà máy thép: Di dời dân ra khỏi khu vực ô nhiễm

Dân trí UBND TP Đà Nẵng vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tại buổi họp và kiểm tra thực tế xử lý tình hình ô nhiễm môi trường khu vực nhà máy thép của Công ty cổ phần thép DANA – ÚC và Công ty cổ phần thép DANA – Ý.
 >> Vụ dân “vây” nhà máy thép: Lãnh đạo thành phố đối thoại với dân

Theo đó, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố khẩn trương lập dự toán kinh phí đền bù, giải tỏa, tái định cư các hộ dân tại khu vực theo các phương án như sau, báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 6/1.

Cụ thể, di dời các hộ dân nằm sát gần với khu vực 2 nhà máy để nhà máy hoạt động tạm thời trong thời gian khấu hao tài sản, thu hồi vốn; đồng thời đảm bảo thời gian nhà máy tính toàn phương án lộ trình di dời cụ thể. Sở Tài nguyên và Môi trường xác định phạm vi di dời cụ thể, kết hợp với việc nâng cao công nghệ để đảm bảo môi trường trong thời gian tiếp tục sản xuất. Di dời hẳn các hộ dân nằm trong khoảng cách ly an toàn đối với nhà máy thép theo quy định của pháp luật để các Nhà máy tiếp tục tồn tại và hoạt động.


Người dân vây nhà máy thép để phản đối ô nhiễm

Người dân "vây" nhà máy thép để phản đối ô nhiễm

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở Xây dựng chỉ đạo Viện Quy hoạch Xây dựng lập dự toán thiệt hại về việc sử dụng đất nằm trong khoảng cách ly an toàn đối với nhà máy thép theo quy định của pháp luật tại các khu tái định cư hiện trạng, các vệt khai thác quỹ đất theo quy hoạch của dự án đường Nguyễn Tất Thành nối dài, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 6/1.

Đồng thời, Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra đề xuất phương án về lâu dài di dời hai nhà máy: chọn địa điểm di dời, lập khái toán kinh phí di dời hai nhà máy hoặc phương án để lại hai nhà máy: chọn địa điểm các khu tái định cư để di dời, giải tỏa các hộ dân, khái toán kinh phí đầu tư các khu tái định cư.

Chủ tịch yêu cầu các đơn vị liên quan, các phương án trên yêu cầu hoàn thành và báo cáo UBND thành phố trước ngày 7/1 để Lãnh đạo UBND thành phố họp, xem xét có ý kiến thống nhất quyết định triển khai thực hiện trước khi thông báo cho nhân dân tại khu vực biết trước ngày 10/1.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan đơn vị liên quan để triển khai việc khám tầm soát về sức khỏe miễn phí cho người dân tại khu vực theo ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu Công ty cổ phần thép DANA – ÚC và Công ty cổ phần thép DANA – Ý có trách nhiệm tiếp tục nghiên cứu áp dụng và triển khai thực hiện các biện pháp xử lý, nâng cấp, đổi mới công nghệ sản xuất để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất; đồng thời thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng không để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng đến môi trường như thời gian qua.

Khánh Hồng