Trắc nghiệm: Kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh của bạn

Dân trí Bạn đang học tiếng Anh? Bạn có tự tin về ngữ pháp? Mời bạn trả lời các câu hỏi dưới đây để kiểm tra kỹ năng ngữ pháp tiếng Anh của mình nhé.
 >> Chỉ người có thị lực tốt mới nhìn ra được những từ tiếng Anh này…
 >> Trắc nghiệm: Bạn có mắc những lỗi ngữ pháp phổ biến trong tiếng Anh?
 >> Trắc nghiệm: Bạn có biết những từ này trong tiếng Anh?