"Yêu cầu của người dân ngày càng tăng, cần giải quyết thấu tình đạt lý"

(Dân trí) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhìn nhận thực tế, trong điều kiện kinh tế, xã hội đang phát triển với tốc độ nhanh như hiện nay, cơ chế chính sách nhiều khi cũng chưa theo kịp đòi hỏi của cuộc sống.

Đây là vấn đề được mổ xẻ trong buổi làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Ban Dân nguyện thuộc UB Thường vụ Quốc hội ngày 17/5.

Yêu cầu của người dân ngày càng tăng, cần giải quyết thấu tình đạt lý - 1
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Dân nguyện của UB Thường vụ Quốc hội.

Trao đổi cụ thể về các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân nguyện, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, công tác dân nguyện, cụ thể là công tác tiếp công dân, tham mưu và giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri và Nhân dân đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

Dù khối lượng công việc ngày càng nhiều, tính chất nhạy cảm, phức tạp trong khi các điều kiện bảo đảm hoạt động cả về tổ chức, bộ máy, nhân lực cũng còn nhiều khó khăn nhưng công tác dân nguyện của Quốc hội nói chung và công tác của Ban Dân nguyện nói riêng đã đóng góp quan trọng vào thành công chung của Quốc hội Khóa XIV.

Công tác dân nguyện đã thúc đẩy trách nhiệm giải trình của các cơ quan Nhà nước, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, được dư luận xã hội và Nhân dân đồng tình, hoan nghênh. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Quốc hội, với Đảng và Nhà nước; góp phần hoàn thiện thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ, trong điều kiện kinh tế, xã hội đang phát triển với tốc độ nhanh như hiện nay, cơ chế chính sách nhiều khi cũng chưa theo kịp đòi hỏi của cuộc sống… thì ý kiến, kiến nghị của cử tri, của nhân dân ngày càng tăng là một thực tế khách quan.

"Điều quan trọng là thái độ, cái nhìn của chúng ta để quyết tâm giải quyết các vấn đề người dân đặt ra sao cho thấu tình đạt lý; phải cộng đồng trách nhiệm, quan tâm giải quyết các vấn đề của người dân với tính xây dựng cao, trên cơ sở chủ trương, chính sách của Đảng và quy định pháp luật của Nhà nước. Trên tinh thần đó, công tác dân nguyện sẽ dần đi vào nền nếp" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Từ thực tế các cuộc tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, cử tri đánh giá rất cao thành quả chung của đất nước và cơ chế "Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ". Uy tín của Quốc hội trong lòng cử tri ngày càng cao lên.

Yêu cầu của người dân ngày càng tăng, cần giải quyết thấu tình đạt lý - 2

Chủ tịch Quốc hội: "Điều quan trọng là thái độ, cái nhìn của chúng ta để quyết tâm giải quyết các vấn đề người dân đặt ra sao cho thấu tình đạt lý".

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, công tác dân nguyện là nhiệm vụ chung của Quốc hội chứ không chỉ riêng Ban Dân nguyện. Quốc hội, UB Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội đều phải làm và phải phối hợp với các cơ quan khác trong hệ thống chính trị.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Ban Dân nguyện tập trung triển khai hiệu quả chương trình giám sát năm 2021; chủ động nghiên cứu đề xuất hoạt động giám sát trong năm 2022 và cả nhiệm kỳ về giải quyết khiếu nại, tố cáo, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Chủ tịch Quốc hội nêu vấn đề, nên chăng có kiểm đếm hồ sơ các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài, tập trung đông người, thông qua giám sát để có Nghị quyết như Quốc hội đã làm trong khóa XIII. Có thể đề xuất để Quốc hội tiến hành giám sát tối cao hoặc UB Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến kiến nghị của cử tri.

Chủ tịch Quốc hội cũng gợi mở, Ban Dân nguyện cần nghiên cứu cơ chế cung cấp thông tin; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí để thông tin đầy đủ, kịp thời về công tác dân nguyện của Quốc hội, mở các chuyên san, chuyên mục, nhất là đối thoại chính sách. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, điều quan trọng là, thông qua theo dõi, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri và nhân dân thì đề xuất sửa đổi, hoàn thiện chính sách, pháp luật như thế nào.

Đang được quan tâm