"Xử lý nghiêm cán bộ có động cơ sai trái, bè phái, lợi ích nhóm"

(Dân trí) - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu trong năm 2021 là đấu tranh, xử lý nghiêm cán bộ có động cơ sai trái, tư tưởng cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm.

Ngày 12/3, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, trực tuyến tại 70 điểm cầu trên cả nước.

Xử lý nghiêm cán bộ có động cơ sai trái, bè phái, lợi ích nhóm - 1

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nêu rõ thời gian tới, toàn ngành phải bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu tập trung triển khai thực hiện một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

Trước hết, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, phối hợp tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Nhiệm vụ quan trọng khác được ông Chính đề cập là phối hợp kiện toàn, phân công đối với các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tham mưu phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu ra những đại biểu đúng tiêu chuẩn, điều kiện, tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Coi trọng và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những cán bộ có động cơ sai trái, tư tưởng cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm.

Không bao che cho chạy chức trong nội bộ ngành tổ chức cán bộ

Xử lý nghiêm cán bộ có động cơ sai trái, bè phái, lợi ích nhóm - 2
Trưởng ban Tổ chức Trung ương nêu phương châm "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm".

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng yêu cầu thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 205 của Bộ Chính trị; kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng "chạy chức", "chạy quyền"; không bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền trong nội bộ ngành.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương lưu ý, toàn ngành tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng uy tín, bản sắc cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng "đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp" và thực hiện phương châm "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm" trong việc trao đổi, giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Ban Tổ chức Trung ương cũng lưu ý nhiệm vụ nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt và tích cực đấu tranh, phản bác, vô hiệu hóa những luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái, xấu, độc của các thế lực thù địch, các phần tử xấu.

Trước đó, báo cáo tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình nêu nhiều kết quả nổi bật của ngành.

Trong đó, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp, bảo đảm tiến độ, sớm hơn so với một số nhiệm kỳ gần đây với nhiều nội dung đổi mới, cách làm mới, hiệu quả.

Công tác nhân sự Đại hội XIII cũng được tiến hành khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện theo phương châm "làm từng bước, từng việc, từng khâu; làm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu, chắc đến đó", trên cơ sở đó đã bầu ra "Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII cơ bản bảo đảm chất lượng, số lượng, có cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính ổn định, kế thừa, đổi mới, phát triển liên tục và chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ".

Đang được quan tâm