Thứ năm, 10/12/2020 - 10:13

Thái Bình:

Xem xét giải thể Sở Ngoại vụ do không đáp ứng tiêu chí thành lập

Dân trí

UBND tỉnh Thái Bình đã có tờ trình gửi HĐND tỉnh xem xét việc giải thể Sở Ngoại vụ do không đáp ứng được tiêu chí thành lập theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-202, đã xem xét, thông qua tờ trình của UBND tỉnh Thái Bình về việc giải thể Sở Ngoại vụ tỉnh do không đáp ứng được tiêu chí thành lập theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ (Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2104của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương), Sở Ngoại vụ được thành lập khi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đáp ứng một trong các tiêu chí sau: có cửa khẩu quốc tế đường bộ; có cửa khẩu quốc tế đường hàng không; có cảng biển quốc tế; có từ 500 dự án đầu tư nước ngoài trở lên (hoặc có tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 100.000 tỷ Việt Nam đồng) đang hoạt động tại địa phương, có trên 4.000 người nước ngoài hiện đang sinh sống và làm việc tại địa phương, có kim ngạch xuất nhập khẩu hàng năm đạt từ 100.000 tỷ Việt Nam đồng trở lên, đã ký kết thỏa thuận về hợp tác quốc tế với 5 địa phương trở lên.

Xem xét giải thể Sở Ngoại vụ do không đáp ứng tiêu chí thành lập - 1

UBND tỉnh Thái Bình thông qua tờ trình giải thể Sở Ngoại vụ tỉnh.

Sở Ngoại vụ Thái Bình được thành lập ngày 26/12/ 2016 theo Quyết định của UBND tỉnh Thái Bình. Trước khi được xem xét, thông qua việc giải thể, Sở Ngoại vụ Thái Bình thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia của tỉnh; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật…

Ngoài việc không đáp ứng được quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ, sau 4 năm đi vào hoạt hoạt động, Sở Ngoại vụ chưa thực sự tạo ra điểm nhấn nổi bật trong lĩnh vực quản lý, chưa có trụ sở riêng (đặt tạm thời trong trụ sở UBND tỉnh), đội ngũ cán bộ chưa có nhiều kinh nghiệm.

Theo phương án xử lý sau khi giải thể Sở Ngoại vụ, nhóm cán bộ dôi dư sẽ được chuyển về Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình (thành lập Phòng Ngoại vụ) và Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình.

Đức Văn

Đáng quan tâm