Vĩnh Phúc tổ chức lại “Sở 45 công chức, 38 người làm lãnh đạo”

(Dân trí) - Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, hôm nay (27/8), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc đã báo cáo UBND tỉnh Vĩnh Phúc xung quanh thông tin “Sở có 45 công chức thì 38 người làm lãnh đạo” (chiếm 85%) gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo thực trạng về cơ cấu bộ máy, nhân sự hiện nay và đưa ra một số đề xuất để thực hiện các giải pháp theo Quyết định số 24/2017 quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc do Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì ký mới đây.

Theo Quyết định số 24/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc sẽ chỉ còn 10 phòng gồm: Văn phòng (bao gồm cả công tác pháp chế), Phòng Thanh tra, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch -Tài chính, Phòng Chính trị-Tư tưởng (trên cơ sở sáp nhập Phòng Công tác học sinh, sinh viên và Phòng Công nghệ thông tin), Phòng Giáo dục mầm non, Phòng Giáo dục tiểu học, Phòng Giáo dục trung học, Phòng Giáo dục thường xuyên- chuyên nghiệp (trên cơ sở sáp nhập Phòng Giáo dục thường xuyên và Phòng Giáo dục chuyên nghiệp), Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục.

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc gồm: Các trường trung học phổ thông, các trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp trung học phổ thông và Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.

Về biên chế, Quyết định 24/2017 do Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - ông Nguyễn Văn Trì ký nêu rõ: Biên chế công chức, số lượng người làm việc được giao dựa trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và trong tổng số biên chế công chức, tổng số lượng người làm việc của các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

Hàng năm Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao trình UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Được biết, quyết định trên được UBND tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra sau khi Kiểm toán Nhà nước vào cuộc kiểm tra và phát hiện hàng loạt vấn đề về cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này.

Trước đó, Dân trí liên tục phản án về việc Kiểm toán Nhà nước phát hiện tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc có 45 công chức thì có tới 38 người làm lãnh đạo từ ban giám đốc Sở tới lãnh đạo các Phòng ban (chiếm tới 85%). Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc là ông Hoàng Minh Quân; 3 phó giám đốc Sở gồm các ông: Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Đức Trọng, Trần Dũng Long.

Danh sách đăng ký biên chế - quỹ tiền lương quý II/2017 của Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy tổng số tiền lương phải trả mỗi tháng ở cơ quan này là trên 329 triệu đồng.

Trả lời Dân trí, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì cho biết, tỉnh Vĩnh Phúc đã giao Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ vào cuộc làm rõ những vấn đề dư luận phản ánh xung quanh thông tin Sở Giáo dục-Đào tạo Vĩnh Phúc có 45 công chức thì đã có tới 38 lãnh đạo cấp sở, cấp phòng.

“Sau khi có kết luận chúng tôi sẽ công khai với dư luận”- ông Trì thông tin.

Trong khi đó, thông tin từ Kiểm toán Nhà nước cho rằng, dù luật có quy định về số lượng cấp phó tới cấp sở, chưa có quy định tới cấp phòng nhưng nếu cấp phòng toàn lãnh đạo thì chắc chắn không có chuyên viên làm việc. Đây là bất cập trong cơ cấu tổ chức cần được sớm điều chỉnh.

Số lượng công chức trong phòng toàn lãnh đạo thì ngân sách sẽ phải chi trả thêm tiền phụ cấp trách nhiệm. Xác định đây là điều vô lý nên sắp tới Kiểm toán Nhà nước sẽ có báo cáo và đề nghị xử lý những vấn đề phát hiện được tại Sở Giáo dục-Đào tạo.

Thế Kha

Đang được quan tâm