Thứ ba, 10/12/2013 - 15:11

Việt Nam tăng cường thể chế quốc gia bảo vệ nhân quyền

Việt Nam sẽ trình bày Báo cáo quốc gia về thực hiện quyền con người theo cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát lần 2 tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (LHQ) vào tháng 1/2014.

Báo cáo do Việt Nam soạn thảo tập trung vào các nội dung tổng quan tình hình bảo đảm các quyền con người ở Việt Nam; việc tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người trên thực tế; những ưu tiên và cam kết trong việc tiếp tục thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người ở Việt Nam... Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế - Bộ Ngoại giao Hoàng Chí Trung nêu rõ, tham gia Hội đồng Nhân quyền với tư cách quốc gia thành viên, Việt Nam sẽ có thêm điều kiện chia sẻ những kinh nghiệm bảo vệ, thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam, đóng góp đầy đủ hơn trong vấn đề quốc tế lớn hiện nay là quyền con người, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế và tranh thủ những kinh nghiệm quốc tế phù hợp.

 

Những kinh nghiệm của quá trình đổi mới, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam và vị trí của Việt Nam là thành viên của ASEAN, Phong trào Không liên kết, Cộng đồng Pháp ngữ và nhiều tổ chức quốc tế, khu vực khác... sẽ góp phần có ý nghĩa vào việc thúc đẩy công việc của Hội đồng Nhân quyền.

 

Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam, bà Pratibha Mehta, khẳng định việc trúng cử chứng tỏ chính phủ Việt Nam đã tăng cường tham gia vào các cơ chế nhân quyền trong những năm qua.

 

Việt Nam đã được ủng hộ bởi chính các cam kết tự nguyện như tiếp tục cải thiện hệ thống tư pháp và pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền và tăng cường các thể chế quốc gia về bảo vệ nhân quyền.

 

Là thành viên của Hội đồng Nhân quyền, Việt Nam đã cam kết duy trì những tiêu chuẩn cao nhất về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người.

 

Theo Tiền Phong/TTXVN