Vì sao chậm bổ nhiệm 2 Giám đốc Sở tại Thừa Thiên Huế?

(Dân trí) - Sở Du lịch và Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian dài mấy năm qua vẫn không có người đảm nhận vai trò Giám đốc Sở.

Từ ngày 20/7/2016, ông Lê Hữu Minh, Phó Giám đốc Sở Du lịch được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Cao thời kỳ đó ký quyết định phân công phụ trách Sở Du lịch. Ông Minh làm Phó Giám đốc phụ trách (hiện là Quyền Giám đốc Sở Du lịch) cho đến khi cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm giám đốc mới. Từ đó đến nay đã 3 năm nhưng Sở này vẫn chưa có giám đốc mới.

Tính từ khi tái lập Sở Du lịch vào tháng 5/2016, lãnh đạo UBND tỉnh vẫn chưa xem xét bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở Du lịch. Dư luận đang đặt ra nhiều câu hỏi như nguyên nhân vì sao? Có phải lý do tỉnh không tìm được người đủ trình độ, năng lực để bổ nhiệm chức vụ này? Việc chưa bổ nhiệm kéo dài hơn 3 năm này có đúng theo quy định của Bộ Nội vụ?

Vì sao chậm bổ nhiệm 2 Giám đốc Sở tại Thừa Thiên Huế? - 1

Ông Lê Hữu Minh đã có hơn 3 năm làm Quyền Giám đốc Sở Du lịch.

Bên cạnh đó Sở Khoa học – Công nghệ (KH-CN) tỉnh Thừa Thiên Huế cũng không có người giữ vị trí Giám đốc sau hơn 1 năm Giám đốc cũ nghỉ hưu.

Cụ thể vào ngày 18/1/2019, UBND tỉnh tổ chức thi tuyển chức danh Giám đốc Sở KH-CN tỉnh, với hai ứng viên tham gia là ông Lê Quốc Thắng và ông Hồ Thắng (cùng giữ chức Phó Giám đốc Sở KH-CN tỉnh).

Sau đó, có thông tin cho rằng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã có văn bản chỉ đạo dừng xem xét kết quả kỳ thi tuyển chức danh Giám đốc Sở KH-CN tỉnh, do việc thành lập hội đồng thi không đảm bảo quy định.

Trên thực tế, từ khi ông Nguyễn Ngọc Nam, Giám đốc Sở KH-CN tỉnh, nghỉ hưu (từ ngày 1/11/2018), Sở này chưa được bổ nhiệm mới chức danh Giám đốc Sở.

Vì sao chậm bổ nhiệm 2 Giám đốc Sở tại Thừa Thiên Huế? - 2

Kỳ thi tuyển chức danh Giám đốc Sở KHCN tỉnh Thừa Thiên Huế với 2 ứng viên cùng Phó Giám đốc Sở này từ tháng 1/2019 đến nay vẫn chưa tìm ra Giám đốc

Trước câu hỏi của PV, vào ngày 30/11, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đã trả lời có phần “chung chung” về việc này như sau: Trong giai đoạn hiện nay, lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến đối tượng lãnh đạo, quản lý của các sở, ban, ngành và thường xuyên cử đi đào tạo, bồi dưỡng đặc biệt là người đứng đầu của các cấp.

Theo tiết 1.2.13, điểm 1.2, khoản 1, mục III của Quyết định số 1050-QĐ/TU ngày 11/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; quy định cụ thể như sau:

“Bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và tiêu chuẩn chung của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh; đồng thời, cần có những phẩm chất, năng lực: có trình độ cao và am hiểu về quản lý nhà nước.

Có năng lực cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để hoạch định phương hướng, chính sách, phát triển ngành, lĩnh vực được phân công và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Có kinh nghiệm lãnh đạo, điều hành và quyết đoán, quyết liệt, kịp thời quyết định những vấn đề khó, phức tạp thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách. Không bị chi phối bởi lợi ích nhóm…

Vì sao chậm bổ nhiệm 2 Giám đốc Sở tại Thừa Thiên Huế? - 3

Sở KH-CN tỉnh này hiện có ông Trần Quốc Thắng là Phó Giám đốc phụ trách

Đối với chức danh giám đốc, đã kinh qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp huyện hoặc chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phó của các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Đối với phó giám đốc, đã kinh qua và hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ của chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp huyện hoặc cấp trưởng các phòng chuyên môn. Đối với chức danh giám đốc, phó giám đốc và tương đương, ngoài các tiêu chuẩn quy định trên còn phải đảm bảo tiêu chuẩn của bộ, ngành chuyên ngành.”

Vì sao chậm bổ nhiệm 2 Giám đốc Sở tại Thừa Thiên Huế? - 4

Sở Du lịch đã 3 năm rồi không "tìm ra" người làm Giám đốc 

Đối chiếu với quy định trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất cử ông Lê Hữu Minh, Quyền Giám đốc Sở Du lịch và ông Trần Quốc Thắng, Phó Giám đốc Sở KHCN làm phụ trách Sở này. Hiện tỉnh đang tiếp tục tìm nguồn ở địa phương và ở các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn để xem xét.

Vì sao chậm bổ nhiệm 2 Giám đốc Sở tại Thừa Thiên Huế? - 5

Qua kỳ thi tuyển chức danh Giám đốc, đến nay ông Trần Quốc Thắng cũng mới giữ chức Phó Giám đốc phụ trách

Riêng câu hỏi việc chậm bổ nhiệm Giám đốc Sở KH-CN và Giám đốc Sở Du lịch có đúng theo quy định của Bộ Nội vụ? Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật vẫn chưa quy định cụ thể về thời gian cử phụ trách và cử quyền, để bảo đảm sự điều hành và hoạt động của các sở, nên đã cử quyền và phụ trách ở Sở KHCN và Sở Du lịch là không trái với quy định.

Vì sao chậm bổ nhiệm 2 Giám đốc Sở tại Thừa Thiên Huế? - 6

Dư luận chưa thỏa mãn trước việc chậm bổ nhiệm Giám đốc cho 2 Sở Du lịch, KH-CN tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại Dương