Về Bức thư của Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 2/1933

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã số hóa và đăng đầy đủ 54 tập Văn kiện Đảng toàn tập phát lên mạng internet theo chức năng của Báo. Trong đó, tập 4 được đăng ngày 10/6/2003, có bức thư của Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương gửi Đông phương bộ (thuộc Quốc tế Cộng sản) và các thuộc địa (từ trang 49 đến trang 63), trong đó có đoạn viết “…đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đã bị ám sát vào giữa năm 1932 trong các nhà tù địa ngục của Hồng Kông”. Nhưng gần đây, một số người trích đoạn thư này đưa lên một số mạng xã hội: “Nguyễn Ái Quốc đã bị ám sát vào năm 1932". Đây là cách đưa tin "cắt xén", "mập mờ" với dụng ý xấu. Thậm chí họ còn "câu khách" bằng thủ đoạn loan tin: "Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam vừa đưa tin". Do đó, chúng tôi nêu đầy đủ hoàn cảnh ra đời của bức thư để bạn đọc suy ngẫm và hiểu đúng sự thật.


Bìa
    cuốn sách:


Bìa cuốn sách: Đảng Cộng sản Việt Nam - Văn kiện Đảng toàn tập
Tập 4, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 1999

Theo cuốn Biên niên tiểu sử Hồ Chí Minh,Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2006, tập 2 đã thuật lại rất kỹ hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong thời gian từ đầu năm 1930 đến cuối năm 1933:

Cuối tháng 12 năm 1929, dưới danh nghĩa của đặc phái viên của Quốc tế Cộng sản Đảng, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã từ Xiêm (Thái Lan) trở về Hồng Kông (Trung Quốc) để triệu tập hội nghị thống nhất các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam (là An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Đảng) để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930. Ít ngày sau đó, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn cũng gia nhập vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đó, Nguyễn Ái Quốc tiếp tục ở lại Hồng Kông để hoạt động và chỉ đạo phong trào cách mạng ở trong nước.

Sáng 6/6/1931, Nguyễn Ái Quốc - tên trong thẻ căn cước là Tống Văn Sơ, đã bị cảnh sát Hồng Kông, dưới sự chỉ đạo của thanh tra cảnh sát A. E. Ca-rây bất ngờ vây bắt tại ngôi nhà số 168, đường Tam Lung (Hồng Kông, Trung Quốc) mà không có lệnh bắt. Cùng bị bắt với Nguyễn Ái Quốc còn có Lý Phương Thuận (Lý Sâm). Cảnh sát thu được một số giấy tờ doNguyễnÁi Quốcghi những địa danh mà cảnh sát Anh và mật thám Pháp không xác định được.

Tuy vậy, mãi 5 ngày sau, đến ngày 11/6/1931, Thống đốc Hồng Kông mới ký lệnh bắt giam (Lệnh thứ nhất) đối với Tống Văn Sơ (Nguyễn Ái Quốc).

Ngày hôm sau, 12/6/1931, Nguyễn Ái Quốc bị đưa từ nhà giam của Sở Cảnh sát Hồng Kông đến giam tại ngục Vích-tô-ri-a cho đến ngày 18/6/1931.

Ngày 24/6/1931, Nguyễn Ái Quốc được luật sư người Anh là Ph. H. Lô-dơ-bi đến gặp tại ngục Vích-tô-ri-a.

Ngày 25/6/1931, Nguyễn Ái Quốc bị Thống đốc Hồng Kông ký lệnh bắt giam (Lệnh thứ hai).

Ngày 2/7/1931, Nguyễn Ái Quốc tiếp tục bị Thống đốc Hồng Kông ký lệnh bắt giam (Lệnh thứ ba).

Sau ba lần bị Thư ký Trung Hoa thẩm vấn mà không thu được kết quả gì, đến ngày 30/7/1931, Nguyễn Ái Quốc bị Thống đốc Hồng Kông lại ký lệnh bắt giam (Lệnh thứ tư).

Ngày 31/7/1931, Nguyễn Ái Quốc bị Toà án tối cao Hồng Kông xét xử (Phiên toà thứ nhất). Tại toà, luật sư Ph. C. Gien-kin theo sự uỷ nhiệm của luật sư Lô-dơ-bi, thuộc "Văn phòng luật sư Rớt-xơ" thay mặt Nguyễn Ái Quốc (Tống Văn Sơ) và Lý Phương Thuận (Lý Sâm) nêu rõ: “Việc bắt Nguyễn Ái Quốc và Lý Phương Thuận ngày 6/6/1931 mà không có lệnh bắt là bất hợp pháp và việc thẩm vấn họ sau 1 tháng (ngày 10/7/1931) mới tiến hành là phạm luật”.

Đến ngày 14/8/1931, trong phiên tòa xét xử lần thứ hai, viên công tố của Chính quyền thực dân Anh ở Hồng Kông đã đọc lệnh trục xuất Tống Văn Sơ (Nguyễn Ái Quốc) ra khỏi Hồng Kông.

Sau đó, Tòa án của Chính quyền thực dân Anh ở Hồng Kông còn chín lần mở phiên tòa xét xử Tống Văn Sơ (Nguyễn Ái Quốc). Tại phiên xét xử lần thứ năm, ngày 24/8/1931, Tống Văn Sơ đã đanh thép tố cáo trước tòa: “Tôi đã gắn bó mật thiết với phong trào cách mạng ở Việt Nam và Đông Dương nói chung, phong trào có mục đích cao nhất là lật đổ toàn bộ quyền lực của Chính phủ Pháp ở đó và thay thế bằng một chính phủ dân tộc dưới sự lãnh đạo của người bản xứ. Tôi đã tham gia tích cực vào phong trào này trong một thời gian trước ngày tôi bị bắt ở Hồng Kông ngày 6/6/1931.

Theo những người cầm quyền của Chính phủ Pháp thì tham gia vào một phong trào như vậy là phạm tội và kẻ phạm tội phải nhận án tử hình.

... Mục đích thực sự của Chính quyền Hồng Kông khi tiến hành các thủ tục trục xuất tôi là nhằm khẳng định việc giao tôi cho Pháp ở Đông Dương để Chính phủ Pháp xử lý tôi theo tội trạng đã nói trên”.

Vậy là Chính quyền thực dân Anh đã không dám trục xuất Nguyễn Ái Quốc, nhưng vẫn giam giữ.

Trong thời gian bị giam giữ, Nguyễn Ái Quốc đã luôn được hai luật sư người Anh là Lô-dơ-bi và Gien-kin bênh vực. Sau rất nhiều lần gửi đơn kháng án và nhờ sự đấu tranh của các luật sư, chính quyền thực dân Anh ở Hồng Kông phải trả tự do cho Nguyễn Ái Quốc vào ngày 28/12/1932.

Ngày 12/1/1933, Nguyễn Ái Quốc xuống tàu thủy tới Xinh-ga-po. Chính quyền thực dân Anh ở Xinh-ga-po không cho Nguyễn Ái Quốc lên bờ và bắt phải quay trở lại Hồng Kông do nhận được thông báo của Chính quyền Hồng Kông.

Ngày 19/1/1933, sau khi quay trở lại Hồng Kông, Nguyễn Ái Quốc lại bị thực dân Anh ở đây bắt. Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi luật sư Lô-dơ-bi báo tin mình lại bị giam giữ và yêu cầu luật sư can thiệp. Nhờ sự can thiệp đó, Thống đốc Hồng Kông đã chỉ thị cho cảnh sát ngay trong đêm 19/1/1933 phải trả lại tự do cho Người.

Đến ngày 22/1/1933, được sự giúp đỡ của Luật sư Lô-dơ-bi và sự thỏa thuận miễn cưỡng của viên Thống đốc Hồng Kông, Nguyễn Ái Quốc đã bí mật xuống tàu rời Hồng Kông đến Hạ Môn (Trung Quốc), rồi sau đó tiếp tục đến Thượng Hải (Trung Quốc).

Từ khi bị bắt, bị giam giữ, kể cả bị đưa ra xét xử, các tổ chức cách mạng ở trong nước không hề có được thông tin về Nguyễn Ái Quốc. Nguyên nhân là Chính quyền thực dân Anh đã bưng bít thông tin và bí mật bắt tay với Chính quyền thực dân Pháp để cho thực dân Pháp ở Đông Dương tìm cách hãm hại Nguyễn Ái Quốc. Bản thân Nguyễn Ái Quốc lúc này cũng không bắt được liên lạc với các tổ chức cách mạng ngay ở Hồng Kông, Trung Quốc và trong nước. Ngày 25/3/1933, chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương đã chính thức phát lệnh truy nã Nguyễn Ái Quốc.

Mãi đến cuối thu năm 1933, khi đang ở Thượng Hải, Nguyễn Ái Quốc vẫn tiếp tục tìm cách bắt liên lạc với các tổ chức cách mạng và các đồng chí của mình. Nhờ đọc báo, Người được biết một đoàn đại biểu từ châu Âu đến Viễn Đông tuyên truyền chống chiến tranh đế quốc đang có mặt ở đây, trong đoàn có Pôn Vay-ăng Cu-tuy-a-ri-ê. Người liền viết thư gửi cho Pôn, thuê một chiếc xe du lịch đến tự tay bỏ vào thùng thư trước nhà bà Tống Khánh Linh để nhờ bà chuyển giúp tới Pôn Vay-ăng Cu-tuy-a-ri-ê. Vài hôm sau, Nguyễn Ái Quốc gặp Pôn Vay-ăng Cu-tuy-a-ri-ê. Người kể cho Pôn Vay-ăng Cu-tuy-a-ri-ê biết hoàn cảnh khó khăn của mình. Còn Vay-ăng Cu-tuy-a-ri-ê nói cho Nguyễn Ái Quốc rõ tình hình phong trào cách mạng Đông Dương và phong trào cách mạng thế giới thời gian qua. Mấy ngày sau cuộc gặp gỡ này, Nguyễn Ái Quốc đã chắp nối được liên lạc với đoàn thể. Sau này, Nguyễn Ái Quốc có dịp kể lại nỗi vui mừng của mình lúc ấy bằng hai câu thơ:

“Ba năm lưu lạc linh đinh
Nay đà trở lại trong đại gia đình công nông”.


Đồng
    chí Nguyễn Ái Quốc đầu năm 1933 tại Thượng Hải
Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đầu năm 1933 tại Thượng Hải
(Nguồnảnh:"Đảng Cộng sản Việt Nam - Văn kiện Đảng toàn tập
Tập 4, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 1999)


Còn về Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương, kể từ khi Nguyễn Ái Quốc bị bắt (ngày 6/6/1931) đã hoàn toàn mất liên lạc, trong khi Chính quyền thực dân Anh đã đánh lạc hướng dư luận thỉnh thoảng lại tung tin Tống Văn Sơ đã chết. Trong khung cảnh ấy, nhiều người cộng sản Việt Nam cũng tưởng rằng Nguyễn Ái Quốc đã bị sát hại trong nhà tù thực dân.

Chính vì những lý do như vậy cho nên vào khoảng đầu tháng 2 năm 1933, nhân kỷ niệm 3 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (lúc này đã đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương). Ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương đã viết một bức thư rất dài với nhan đề “Kỷ niệm ba năm thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương” gửi cho Đông phương bộ và các thuộc địa, trong đó có đoạn: “... Được lập nên từ những nhóm nhỏ qua các cuộc tranh đấu không thương xót chống các kẻ tử thù của giai cấp vô sản, Đảng Cộng sản Đông Dương vừa được thống nhất vào đêm trước của cuộc bãi công có tính chất khởi nghĩa của các phu đồn điền Phú Riềng, bởi ba nhóm cộng sản của Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ dưới sự lãnh đạo của người sáng lập của nó là đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đã bị ám sát vào giữa năm 1932 trong các nhà tù địa ngục của Hồng Kông”.

Đây là một bản báo cáo về tình hình hoạt động của Đảng Cộng sản Đông Dương, đồng thời tố cáo Chính quyền thực dân Anh ám sát Nguyễn Ái Quốc vì Chính quyền thực dân Anh nhiều lần tung tin Tống Văn Sơ (Nguyễn Ái Quốc) đã chết.

Và thực tế lịch sử đã chứng minh, bằng sự thông minh, khôn khéo, gan dạ, Nguyễn Ái Quốc đã vượt qua những ngày sóng gió, đấu tranh phá vỡ âm mưu của thực dân Anh và thực dân Pháp định ám sát Người, đồng thời nối lại liên lạc với tổ chức cách mạng, tiếp tục lãnh đạo phong trào cách mạng ở trong nước.

82 năm qua, chúng ta cùng nhớ lại những ngày tháng lịch sử đầy thử thách, khó khăn, gian khổ nhưng cũng đầy vinh quang, hào hùng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc sau là Chủ tịch Hồ Chí Minh, của cách mạng Việt Nam, từ đó nhắc nhớ các thế hệ con cháu dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn vững niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất đước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Theo Trần Quỳnh
Báo điện tử ĐCSVN

MỚI NHẤT
Ngổn ngang nỗi lo "hậu" vụ thảm án ở Bình Phước
Ngổn ngang nỗi lo "hậu" vụ thảm án ở Bình Phước

Vụ thảm sát khiến 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi, ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) tử vong, xưởng gỗ của Công ty Quốc Anh tạm ngừng hoạt động, kéo theo hàng chục công nhân mất việc làm, cuộc sống lâm vào cảnh khó khăn, bấp bênh.

Thứ bảy, 18/07/2015 - 11:01

Cắt ngà để cứu voi Thoong Ngân
Cắt ngà để cứu voi Thoong Ngân

Sau khi hội chẩn vết cắt, vào chiều tối 16/7, các nhà chuyên môn đã tiến hành cắt bỏ chiếc ngà bên phải của voi Thoong Ngân.

Thứ bảy, 18/07/2015 - 10:36

PGĐ CA Hà Nội: Không có "đầu gấu" trong buồng giam
PGĐ CA Hà Nội: Không có "đầu gấu" trong buồng giam

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó giám đốc Công an Hà Nội khẳng định không có tình trạng “anh chị, đầu gấu”, cầm trịch trong buồng giam giữ; không để xảy ra bức cung, nhục hình.

Thứ bảy, 18/07/2015 - 10:28

Hà Nội: Ô tô 4 chỗ nát đầu sau cú tông xe máy kéo
Hà Nội: Ô tô 4 chỗ nát đầu sau cú tông xe máy kéo

(Dân trí) - Chạy tốc độ khá cao, chiếc xe ô tô 4 chỗ bất ngờ tông thẳng vào chiếc xe máy kéo đang dừng đèn đỏ theo chiều ngược lại. Hậu quả, đầu xe 4 chỗ bị hư hỏng nặng, xe máy kéo bị rời bánh trước, rất may không thiệt hại về người.

Thứ bảy, 18/07/2015 - 09:35

Người dân Tây Nguyên khốn đốn vì nạn chặt trộm tiêu
Người dân Tây Nguyên khốn đốn vì nạn chặt trộm tiêu

(Dân trí) - Thời điểm hiện tại, Tây Nguyên đang vào mùa mưa, nhu cầu xuống giống ươm tiêu của người dân rất cao. Tuy nhiên tình trạng chặt trộm tiêu đang khiến người dân đau đầu. Thậm chí có kẻ còn chặt hạ vườn tiêu người khác vì thù hằn.

Thứ bảy, 18/07/2015 - 09:12

Hàng chục tiểu thương "vây kín" trụ sở tiếp dân đòi gặp Chủ tịch TP Huế
Hàng chục tiểu thương "vây kín" trụ sở tiếp dân đòi gặp Chủ tịch TP Huế

(Dân trí) - Chiều 17/7, hàng chục bà con tiểu thương chợ An Cựu đã tập trung vây kín trụ sở tiếp dân (cổng sau của UBND thành phố Huế), đòi gặp bằng được Chủ tịch UBND thành phố Huế nhằm giải tỏa bức xúc đối với Ban Quản Lý chợ An Cựu.

Thứ bảy, 18/07/2015 - 08:57

Chợ chục tỷ bỏ không là... chuyện thường (!)
Chợ chục tỷ bỏ không là... chuyện thường (!)

(Dân trí) - Xây chợ lên đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng chục tỷ đồng rồi bỏ không là thực trạng đang diễn ra ở rất nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; gây lãng phí nguồn ngân sách của nhà nước.

Thứ bảy, 18/07/2015 - 08:19

“Đừng biến cô gái sông Hàn thơ mộng thành... hoa hậu chuyển giới!”
“Đừng biến cô gái sông Hàn thơ mộng thành... hoa hậu chuyển giới!”

(Dân trí) - Không chỉ giới chuyên môn mà người dân Đà Nẵng cũng đã có những ý kiến góp ý thẳng thắn xung quanh đồ án quy hoạch 2 bên bờ sông Hàn của Công ty tư vấn thiết kế JiNa (Hàn Quốc). Nếu không thận trọng, sẽ biến dòng sông Hàn thành.... con kênh Hàn.

Thứ bảy, 18/07/2015 - 07:47

Dân đòi doanh nghiệp bồi thường vì nổ mìn làm nứt nhà
Dân đòi doanh nghiệp bồi thường vì nổ mìn làm nứt nhà

(Dân trí) - Thời gian qua, người dân thôn Phước Nhuận, xã Xuân Quang 3 và Phước Hòa, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên rất bức xúc vì Công ty Cổ phần Đầu tư 1-5 nổ mìn phá đá làm hư hỏng nhà dân sống khu vực xung quanh.

Thứ bảy, 18/07/2015 - 02:00

Lãnh đạo TP Đà Nẵng nói gì về vụ bố trí "đất vàng" cho con Bí thư Thành ủy?
Lãnh đạo TP Đà Nẵng nói gì về vụ bố trí "đất vàng" cho con Bí thư Thành ủy?

(Dân trí) - Lãnh đạo TP Đà Nẵng khẳng định việc bố trí tái định cư cho bà Trần Thị Yến Minh (con gái Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ) chuyển từ quận Cẩm Lệ xuống quận Hải Châu là chuyện bình thường, theo chủ trương của thành phố.

Thứ sáu, 17/07/2015 - 11:23

Quảng Trị: Nhiều hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sĩ
Quảng Trị: Nhiều hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sĩ

(Dân trí) - Rất nhiều hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sĩ được tổ chức tại “mảnh đất thiêng” Quảng Trị vào dịp kỷ niệm 68 năm Ngày thương binh, liệt sĩ.

Thứ sáu, 17/07/2015 - 09:38

Từ năm tới, Thủ tướng có thêm quyền quyết định về nhân sự cấp cao
Từ năm tới, Thủ tướng có thêm quyền quyết định về nhân sự cấp cao

(Dân trí) - Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi do Văn phòng Chủ tịch nước công bố ngày 17/7 được chú ý nhiều với việc bổ sung một số thẩm quyền cũng như áp thêm trách nhiệm cụ thể với người đứng đầu Chính phủ. Trong nhiều trường hợp, Thủ tướng được giao quyền cho Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh…

Thứ sáu, 17/07/2015 - 08:22

ĐÁNG QUAN TÂM
Việt Nam, Campuchia thực địa nơi xảy ra xô xát ở biên giới
Việt Nam, Campuchia thực địa nơi xảy ra xô xát ở biên giới

(Dân trí) - Việt Nam và Campuchia đã nhất trí kiên quyết không để tái diễn vụ việc xô xát như ở địa bàn tỉnh Long An vừa qua, đồng thời khẳng định tôn trọng các hiệp ước và hiệp định đã ký kết.

Thứ sáu, 17/07/2015 - 07:19

Làm một dự án số hóa dữ liệu, "thâm hụt" ngay 115.000 USD vốn vay ODA?
Làm một dự án số hóa dữ liệu, "thâm hụt" ngay 115.000 USD vốn vay ODA?

(Dân trí) - “Với trách nhiệm là chủ dự án số hóa tư liệu sáng chế nhưng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) đã thực hiện không nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng nguồn vốn vay ODA, có biểu hiện làm thất thoát nguồn vốn ODA với tổng giá trị là 115.000 USD”.

Thứ sáu, 17/07/2015 - 06:09

Người dân Thủ đô mua nước đóng bình về... tắm
Người dân Thủ đô mua nước đóng bình về... tắm

(Dân trí) - Đã nhiều ngày nay, các hộ dân ở Khu tập thể Vườn Quả (Văn Trì, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) “cắn răng” bỏ tiền ra mua nước đóng bình về tắm, sinh hoạt… do mất nước sạch kéo dài.

Thứ sáu, 17/07/2015 - 06:02

Cuộc “cách mạng” trong quản lý hộ tịch
Cuộc “cách mạng” trong quản lý hộ tịch

(Dân trí) - Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định, công chức tư pháp - hộ tịch ghi các nội dung khai sinh vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân.

Thứ sáu, 17/07/2015 - 05:20

Khống chế giới hạn vay của địa phương trên số thu đạt được
Khống chế giới hạn vay của địa phương trên số thu đạt được

(Dân trí) - Thay vì khống chế mức huy động trên chi đầu tư xây dựng cơ bản như hiện nay, Luật Ngân sách Nhà nước đã quy định khống chế mức giới hạn vay của ngân sách địa phương tính trên số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp.

Thứ sáu, 17/07/2015 - 05:06

Thanh niên làm việc trên tàu kiểm ngư được “đối trừ” nghĩa vụ quân sự
Thanh niên làm việc trên tàu kiểm ngư được “đối trừ” nghĩa vụ quân sự

(Dân trí) - Thiếu tướng Tô Viết Báo - Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Quốc phòng cho biết, theo luật Nghĩa vụ quân sự vừa được Quốc hội thông qua, cơ bản các đối tượng được hoãn gọi nhập ngũ không thay đổi, ngoài sinh viên đại học chính quy chỉ thêm nhóm sinh viên cao đẳng nghề được bổ sung.

Thứ sáu, 17/07/2015 - 04:19

Lời khai của hai người bị nghi rải chất “lạ” xuống quốc lộ 1A
Lời khai của hai người bị nghi rải chất “lạ” xuống quốc lộ 1A

(Dân trí) - Sáng nay (17/7), trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Đặng Văn Hoành, Trưởng Công an huyện Bố Trạch cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã triệu tập lái xe rải chất “lạ” xuống quốc lộ 1A tới làm việc.

Thứ sáu, 17/07/2015 - 02:52

Đào ao nuôi tôm, hoảng hồn phát hiện đầu đạn nặng 6kg
Đào ao nuôi tôm, hoảng hồn phát hiện đầu đạn nặng 6kg

(Dân trí) - Ngày 17/7, thông tin từ Đồn biên phòng Cửa Đại (Bình Đại, Bến Tre) cho biết đã tiếp nhận, xử lý 1 đầu đạn hỏa tiễn do một người dân phát hiện khi đào ao nuôi tôm.

Thứ sáu, 17/07/2015 - 02:51

Hơn 2 giờ vây bắt cá “khủng” nặng nửa tấn
Hơn 2 giờ vây bắt cá “khủng” nặng nửa tấn

(Dân trí) - Rạng sáng ngày 16/7, trên vùng biển đảo Lý Sơn, 12 ngư dân cùng vây bắt cá đuối nặng khoảng nửa tấn. Sau 2 giờ vùng vẫy, con cá đuối "khủng" đã bị ngư dân khống chế.

Thứ sáu, 17/07/2015 - 02:24

Qua vụ Giang Kim Đạt, lộ nhiều kẽ hở kiểm soát “dòng chảy” tiền tham nhũng
Qua vụ Giang Kim Đạt, lộ nhiều kẽ hở kiểm soát “dòng chảy” tiền tham nhũng

(Dân trí) - Theo ông Phí Ngọc Tuyển - Phó cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) - qua vụ án của Giang Kim Đạt có thể thấy những kẽ hở trong việc kiểm soát “dòng chảy” tiền tham nhũng từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại.

Thứ sáu, 17/07/2015 - 01:55

Trao quyền chọn nhận bảo hiểm 1 lần hoặc chờ đến tuổi hưu cho người lao động
Trao quyền chọn nhận bảo hiểm 1 lần hoặc chờ đến tuổi hưu cho người lao động

(Dân trí) - Người lao động sẽ không bắt buộc phải bảo hưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để chờ đóng đủ tối thiểu 20 năm mới được hưởng lương hưu khi hết tuổi làm việc, mà có thể yêu cầu thanh toán bảo hiểm 1 lần sau khi nghỉ việc, không tiếp tục đóng bảo hiểm…

Thứ sáu, 17/07/2015 - 12:06

"Liệt sĩ" trở về sau mấy chục năm thất lạc
"Liệt sĩ" trở về sau mấy chục năm thất lạc

(Dân trí) - Sau bao nhiêu năm tìm kiếm trong vô vọng, năm 2006, gia đình nhận được bằng Tổ Quốc ghi công công nhận liệt sĩ Nguyễn Thị Ân đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Đầu tháng 7 năm 2015, gia đình bất ngờ nhận được thông tin bà Ân vẫn còn sống.

Thứ sáu, 17/07/2015 - 10:33