Chủ nhật, 21/04/2019 - 18:00

Từ tháng 7, Đà Nẵng sẽ chính thức thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt

Dân trí

Theo lộ trình thực hiện, tháng 7/2019 sẽ triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại quận Hải Châu. Và từ tháng 9/2019 tại các quận, huyện còn lại trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký ban hành kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, nhằm góp phần hoàn thành tiêu chí về tái sử dụng, tái chế chất thải rắn sinh hoạt thành phố đã đề ra tại Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”, giảm áp lực về chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) được tái sử dụng, tái chế đạt ít nhất 12% vào năm 2020 và 15% vào năm 2025.

Từ tháng 7, Đà Nẵng sẽ chính thức thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt - 1

Đà Nẵng sẽ phân loại rác thải sinh hoạt từ tháng 7/2019

 

Theo đó, CTRSH được phân loại thành 4 nhóm chính: CTRSH tái chế, tái sử dụng; CTRSH có thành phần nguy hại; CTRSH có kích thước lớn, cồng kềnh, chất thải vật liệu xây dựng; CTRSH còn lại từ sinh hoạt, nấu ăn như rau củ quả thải bỏ, đồ ăn dư thừa, hư hỏng, các loại khác…

Theo lộ trình thực hiện, năm 2019 sẽ tập trung tổ chức tuyên truyền, tập huấn công tác phân loại CTRSH tại nguồn đến người dân, hộ gia đình, chủ nguồn thải trên địa bàn thành phố.

Triển khai phân loại CTRSH từ tháng 7/2019 tại quận Hải Châu và từ tháng 9/2019 tại các quận, huyện còn lại trên địa bàn thành phố.

Dự kiến kinh phí thực hiện năm 2019 trên 224 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách sự nghiệp thành phố, ngân sách sự nghiệp quận, huyện, ngân sách đầu tư thành phố và nguồn xã hội hóa đóng góp theo danh mục các dụng cụ, vật tư, trang thiết bị của thành phố.

Giai đoạn năm 2020-2022 tiếp tục triển khai, nâng cao chất lượng thực hiện kế hoạch phân loại; triển khai phân loại nhóm CTRSH kích thước lớn, chất thải xây dựng.

Giai đoạn năm 2023-2025 tiếp tục triển khai, hoàn thành kế hoạch phân loại CTRSH, đồng thời tổ chức đánh giá tổng kết kế hoạch, xây dựng kế hoạch giai đoạn mới.

Khánh Hồng