Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng: Tuyên giáo đi trước - mở đường

(Dân trí) - Ngày 15/7, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo “Công tác Tuyên giáo của Đảng - 90 năm chặng đường vẻ vang: Thành tựu và Tầm nhìn”.

Tham dự Hội thảo có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng: Tuyên giáo đi trước - mở đường - 1

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: VGP

Phát biểu tại đây, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông cho biết, các ý kiến tại Hội thảo khẳng định vai trò và những đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc trong 90 năm qua. Đặc biệt, công tác tuyên giáo đã đồng hành cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện sự nghiệp đổi mới và đã đạt được nhiều thắng lợi.

Đặc biệt là trong 5 năm trở lại đây, công tác tuyên giáo từ Trung ương đến địa phương đã có sự chuyển biến sâu sắc và đạt được những kết quả nổi bật, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tổng kết hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết, sau 6 tháng chuẩn bị, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 90 bài tham luận của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, chuyên gia, nhà nghiên cứu trong và ngoài ngành Tuyên giáo.

Các bài tham luận đã khái quát lịch sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo 90 năm qua. Mỗi tham luận tại Hội thảo cũng thể hiện góc nhìn khác nhau, hợp thành bức tranh toàn cảnh, phản ánh toàn diện, đầy đủ và sâu sắc về lịch sử truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo, đáp ứng mục đích, yêu cầu Hội thảo đề ra.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch và Ban Tổ chức Hội thảo, ông Võ Văn Thưởng khái quát một số vấn đề nổi bật các tham luận đã nêu ra như khẳng định công tác tuyên giáo là một trong những công tác trọng yếu của Đảng, đóng vai trò đi trước - mở đường, đi cùng phát triển đối với tiến trình cách mạng của Đảng và dân tộc 90 năm qua, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Từ những phân tích, đánh giá về thành tựu của ngành Tuyên giáo, rút ra các bài học kinh nghiệm quý giá về sự kiên định, kiên trung và kiên trì, phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng trong tình hình mới. Nhiều tham luận đã phân tích, nêu lên những bài học kinh nghiệm quý báu cho công tác tuyên giáo trong mọi hoàn cảnh.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng: Tuyên giáo đi trước - mở đường - 2

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao đổi cùng các đại biểu bên lề buổi hội thảo

Một số tham luận khẳng định các thế hệ cán bộ ngành Tuyên giáo là những chiến sĩ kiên trung trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, nối bước nhau, kiên định và trung thành với mục tiêu lý tưởng, con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã lựa chọn; sáng tạo trong giáo dục, tuyên truyền, cổ động nhân dân tin tưởng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hết lòng vì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong ước.

Các tham luận cũng đã chỉ ra các nhiệm vụ quan trọng của công tác tuyên giáo trong bối cảnh mới khi thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi sự nỗ lực cao hơn, quyết tâm mạnh mẽ hơn của toàn ngành Tuyên giáo. Từ đó, đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết, từ những yêu cầu đặt ra cho ngành Tuyên giáo trong tình hình mới, các tham luận đã đề xuất những phương hướng, giải pháp tiếp tục đổi mới, sáng tạo để nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả công tác tuyên giáo.

Những định hướng, giải pháp được đề xuất tập trung vào các vấn đề như gắn chặt công tác Tuyên giáo với thực tế đời sống, lấy thực tiễn làm gốc, đồng hành, tham gia trực tiếp hơn nữa vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII…

Quang Phong