Thứ sáu, 06/09/2019 - 13:14

TPHCM phê bình Sở Giao thông vận tải thành phố

Dân trí

UBND TPHCM phê bình Sở Giao thông vận tải TP vì chậm trễ tham mưu ban hành bộ định mức công tác kiểm định cầu, mặc dù việc này đã được chỉ đạo từ năm 2016.

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu GTVT TP nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để xảy ra những trường hợp tương tự về sau.

Sở GTVT TP phải khẩn trương hoàn thành quy định về công tác kiểm định cầu, bộ định mức dự toán và đơn giá thực hiện, trình UBND TP công bố, áp dụng kể từ đầu năm 2020.

Ngoài ra, UBND TP cũng đồng ý chủ trương cho phép Sở GTVT TP thực hiện quyết toán các công trình kiểm định cầu đã hoàn thành trong năm 2017, 2018 và tổ chức kiểm định cầu trong năm 2019.

TPHCM phê bình Sở Giao thông vận tải thành phố - 1
Năm 2019, TPHCM có 35 cầu phải kiểm định. Trong ảnh: các phương tiện qua cầu Bình Triệu vào trung tâm thành phố

Trước đó, Sở GTVT TP cho rằng còn nhiều khó khăn, vướng mắc nên chưa hoàn thành xây dựng bộ định mức dự toán kiểm định cầu theo chỉ đạo của thành phố.

Cụ thể như: công tác kiểm định cầu có tính chất nghiên cứu khoa học, các công nghệ mới về chuyên ngành, cần lấy ý kiến chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải nên cuối năm 2018 mới xong bản dự thảo.

Ngoài ra, cần phải khảo sát, thu thập số liệu thực tế từ các công trình kiểm định cầu năm 2016, 2017, 2018 nên kéo dài thời gian.

Sau khi xây dựng bộ định mức còn phải lấy ý kiến phản biện của các đơn vị liên quan và lấy ý kiến chuyên ngành của Bộ Xây dựng trước khi trình UBND TP phê duyệt và công bố áp dụng.

Vì vậy, dự kiến đến cuối năm 2019, bộ định mức dự toán, đơn giá kiểm định cầu mới hoàn thành. Điều này cũng kéo việc kiểm định cầu năm 2019 khó áp dụng được định mức, đơn giá mới.

Theo Sở GTVT TP, năm 2019 có 35 công trình cầu đang khai thác đến giai đoạn phải kiểm định theo định kỳ, nguồn vốn dự kiến đã được giao là gần 11 tỷ đồng.

Quốc Anh

Đáng quan tâm
Mới nhất