1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

TPHCM giảm 8 cơ quan báo chí

(Dân trí) - Ngày 29/5, TPHCM tổ chức hội nghị triển khai đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TPHCM đến năm 2025.

Trước sắp xếp, TPHCM có 28 cơ quan báo chí đang hoạt động, gồm: 16 cơ quan báo in và 10 tạp chí in, Đài Truyền hình Thành phố và Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố (trong đó, Báo Công an TPHCM thực hiện sắp xếp theo Đề án của Bộ Công an).

TPHCM giảm 8 cơ quan báo chí - 1

TPHCM sẽ còn 19 cơ quan báo chí (ảnh minh họa: Phạm Nguyễn)

Sau sắp xếp, TPHCM còn 19 cơ quan báo chí gồm: 7 báo in (trong đó 2 tờ thuộc tổ chức tôn giáo), 1 đài phát thanh, 1 đài truyền hình và 10 tạp chí (chưa tính báo Công an TPHCM chờ sắp xếp theo đề án của Bộ Công an). Thành phố giảm 8 cơ quan báo chí (chuyển thành 6 ấn phẩm phụ và 2 bản tin). 

Cụ thể, báo Khăn Quàng Đỏ chuyển thành ấn phẩm phụ của báo Tuổi trẻ; báo Thể thao TP chuyển thành ấn phụ của báo Sài Gòn Giải Phóng; tạp chí Hoa cảnh chuyển thành ấn phẩm phụ của tạp chí Du lịch; tạp chí Thời sự y học là ấn phẩm phụ của tạp chí Khoa học phổ thông;

Tạp chí Kiến trúc và đời sống thành ấn phẩm phụ của tạp chí Văn nghệ; tạp chí Kiến thức ngày nay là ấn phẩm phụ của tạp chí Văn nghệ TP; tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng chuyển thành bản tin Xây dựng Đảng; tạp chí HTV chuyển thành bản tin HTV.

Lộ trình sắp xếp gồm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 - từ khi đề án được phê duyệt (tháng 5/2020) đến hết năm 2020 - có 21 cơ quan báo chí phải sắp xếp.

Trong đó, báo Sài Gòn Giải Phóng thuộc Thành uỷ TPHCM được giữ ổn định. 

Các báo: Phụ nữ TPHCM (Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố), Tuổi Trẻ (Thành đoàn), Người Lao động (Liên đoàn Lao động thành phố) được chuyển sang Thành ủy TPHCM.

Báo Pháp Luật TPHCM (Sở Tư pháp) và Tạp chí Du lịch (Sở Du lịch TP) chuyển về UBND TPHCM; Tạp chí Phát triển Nhân lực (UBND TPHCM) chuyển sang Học viện Cán bộ TP.

Ngoài ra còn có 6 cơ quan báo chí khác chuyển thành tạp chí là: Cựu chiến binh, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Giáo dục TPHCM, Doanh nhân Sài Gòn, Khoa học Phổ thông, Tuần báo Văn nghệ TPHCM.

6 cơ quan báo chí chưa phải sắp xếp ở giai đoạn 1, gồm: Đài Truyền hình TP, Đài Tiếng nói Nhân dân TP, báo Công giáo và Dân tộc, báo Giác ngộ, Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn, Tạp chí Nghiên cứu phát triển.

Giai đoạn hai - từ năm 2021 đến hết năm 2025 - sẽ hoàn thành việc sắp xếp các cơ quan báo chí, hoạt động theo yêu cầu mới. Các cơ quan báo chí TPHCM nhanh chóng ổn định hoạt động và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt xây dựng kế hoạch hoạt động theo yêu cầu mới.

Đến năm 2025, TPHCM sẽ tiếp tục nghiên cứu việc sắp xếp báo chí theo Đề án một cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Theo đó, tập trung đầu tư ngân sách nghiên cứu thí điểm xây dựng cơ quan báo chí TPHCM chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, đảm bảo yêu cầu thực hiện tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, có vai trò định hướng thông tin tạo đồng thuận trong xã hội, đồng thời định hướng tư tưởng văn hóa, góp phần phát triển kinh tế, xã hội thành phố.

Quốc Anh