Thứ ba, 11/08/2020 - 16:15

TPHCM đề nghị tăng biên chế công chức cho thành phố

Dân trí

Dù dân số đông hơn nhưng số biên chế công chức được Bộ Nội vụ giao cho TPHCM năm 2020 là 7.227 người, thấp hơn Hà Nội. Trong khi thực tế, số biên chế công chức của Thành phố là 9.394 người.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa ký văn bản khẩn gửi Bộ Nội vụ về kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2021.

UBND TP cho biết, năm 2015 và 2020, biên chế công chức được Bộ Nội vụ giao (không bao gồm hợp đồng lao động theo Nghị định 68) lần lượt là hơn 8.300 người và hơn 7.200 người. 

Trong khi đó, số biên chế công chức được HĐND TP phê duyệt thực tế năm 2015, năm 2020 là hơn 13.000 người và hơn 11.600 người.

TPHCM đề nghị tăng biên chế công chức cho thành phố - 1

Tính đến cuối năm 2019, một công chức tại TP phục vụ 346 người dân (tính luôn cả số biên chế phường, xã, thị trấn) cao hơn gấp hai lần so với cả nước là 152 người

Tính đến thời điểm 30/4/2020, số công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68, biên chế sự nghiệp trong cơ quan hành chính, hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ đang làm việc thực tế tại các sở - ban - ngành và UBND quận, huyện là gần 11.000 người. Trong đó, biên chế công chức là gần 9.400 người.

Như vậy, so với số biên chế Bộ Nội vụ giao năm 2020 thì thành phố thiếu hơn 3.700 biên chế chung và thiếu gần 2.200 biên chế công chức (so với thực tế tại thời điểm báo cáo). 

Điểm đáng chú ý, TPHCM có quy mô và mật độ dân số cao nhất cả nước (trên 10 triệu dân), cao hơn dân số Hà Nội (khoảng 9 triệu dân) nhưng năm 2020 Chính phủ giao biên chế cho TPHCM thấp hơn Hà Nội 815 biên chế. 

TPHCM là địa phương có tốc độ tăng trưởng luôn ở mức cao và là nơi đóng góp cho ngân sách quốc gia cao nhất cả nước (khoảng 1/3 ngân sách quốc gia).

Tính đến cuối năm 2019, một công chức tại TP phục vụ 346 người dân (tính luôn cả số biên chế phường, xã, thị trấn) cao hơn gấp hai lần so với cả nước là 152 người.

Mặc dù TPHCM cố gắng thực hiện việc giảm biên chế công chức hàng năm theo Nghị quyết của Trung ương (tối thiểu 2%), nhưng do nhu cầu thực tế, số biên chế trong nhiều năm qua vẫn luôn cao hơn so với biên chế mà Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ giao.

Theo UBND TP, ước tính giai đoạn năm 2021-2025, thành phố cần giữ nguyên số lượng biên chế hành chính như năm 2021 là hơn 11.000 công chức hành chính và 111.927 người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Từ đó, TPHCM đề xuất Bộ Nội vụ thay đổi phương pháp thẩm định, tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ghi nhận biên chế thực có của TP và giao biên chế hàng năm cho TP sát với thực tế hơn. Đồng thời xem xét, thẩm định lại số lượng người làm việc và số lượng lao động hợp đồng cho thành phố. 

Việc này để đáp ứng thực tiễn khối lượng công việc tại TP, nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ nhân dân, giữ ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Trung ương, Chính phủ giao.

Trường hợp Bộ Nội vụ không tăng số lượng biên chế công chức cho TPHCM thì có thể xem xét, điều chỉnh theo hướng giảm biên chế viên chức và tăng bù lại biên chế công chức nhưng đảm bảo tổng biên chế chung của Thành phố không tăng cho phù hợp với chủ trương chung của Chính phủ.

Cụ thể, TPHCM đề xuất giảm biên chế viên chức năm 2021 từ 111.927 người còn 108.185 người làm việc (giảm 3.742 người) và chuyển số biên chế viên chức cắt giảm nói trên sang biên chế công chức. Khi đó, lượng biên chế công chức từ mức 7.227 người tăng lên hơn 10.900 người.

Quốc Anh

Đáng quan tâm