Thứ ba, 20/11/2018 - 11:00

Tổng điều tra dân số và nhà ở: Tránh lỗi “việt vị” như 10 năm trước

Dân trí

Việt Nam sẽ tổng điều tra dân số và nhà ở vào tháng 4/2019. Trong bối cảnh mới, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu cuộc tổng điều tra lần này phải đảm bảo chính xác, đẩy đủ, nhanh gọn và tiết kiệm, tránh “việt vị” như năm 2009.

Chiều 19/11, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, nhằm tổng hợp các công việc đã triển khai và chuẩn bị cho Tổng điều tra.

Phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, chiều 19/11
Phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, chiều 19/11

Theo quyết định số 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở sẽ diễn ra từ 0h ngày 1/4 - 25/4/2019.

Việc điều tra tập trung vào 10 nội dung chính, gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động- việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Tháng 8/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ra quyết định về Phương án tổng điều tra năm 2019. Hiện nay, các Bộ Công an, Quốc phòng, Ngoại giao và các cấp chính quyền từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tới cấp xã đều đã thành lập Ban chỉ đạo.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, cuộc tổng điều tra lần này có ý nghĩa quan trọng đối với việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 2016- 2020, Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2011- 2020 và xây dựng Chiến lược cho giai đoạn 2021- 2030, xây dựng kế hoạch kinh tế- xã hội 2021- 2025 của đất nước.

Các kết quả điều tra cũng góp phần tạo cơ sở giám sát hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII về công tác dân số trong tình hình mới, Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên Hợp Quốc.

Trong bối cảnh mới, Phó Thủ tướng yêu cầu cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 phải đảm bảo chính xác, nhanh chóng, tiết kiệm
Trong bối cảnh mới, Phó Thủ tướng yêu cầu cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 phải đảm bảo chính xác, nhanh chóng, tiết kiệm

Trong bối cảnh mới, Phó Thủ tướng lưu ý cuộc điều tra lần này khác năm 2009 ở trình độ phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt là sự phát triển của công nghệ thông tin nên yêu cầu dữ liệu đầu ra phải đầy đủ, chính xác nhất, thời gian ngắn gọn nhất và chi phí tiết kiệm.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhắc lại việc điều tra về gia đình chính sách, người có công cách đây 10 năm, khi đó cả Quốc hội và Chính phủ đã “việt vị” do số liệu thực tế cao hơn với số liệu điều tra, gây khó khăn khi Chính phủ triển khai chính sách nhà ở cho người có công.

Về hình thức điều tra dân số và nhà ở, lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh cần phải đổi mới. “Không phải 10 năm trước ta có chỉ tiêu như thế nào, phương pháp như thế nào thì ta lại làm y như vậy. Phải bám sát thực tiễn, nhất là khai thác triệt để tiện ích của công nghệ thông tin để điều tra để làm rõ chất lượng dân số, chất lượng cuộc sống.” - Phó Thủ tướng yêu cầu.

Theo kế hoạch, kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 7/2019, kết quả điều tra mẫu được công bố vào quý IV năm 2019, kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý II năm 2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề công bố vào quý IV năm 2020.

Châu Như Quỳnh