Tổng cục Môi trường kiện toàn hàng loạt nhân sự

(Dân trí) - Ông Nguyễn Thế Đồng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) mới đây đã có văn bản bản gửi các đơn vị trực thuộc thông báo về kết luận của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường liên quan đến công tác cán bộ. Chiều 20/8, cơ quan này đã lên tiếng giải đáp thắc mắc xung quanh việc này.

Ông Nguyễn Thế Đồng- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường.
Ông Nguyễn Thế Đồng- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường.

Như Dân trí đã phản ánh, Quyết định số 15/2018 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2018, cơ cấu của Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) có nhiều thay đổi so với trước đây. Theo đó, tổng cục này sẽ có 18 đơn vị. Để thực hiện Quyết định số 15/2018, Tổng cục Môi trường đang gấp rút hoàn thiện công tác tổ chức, cán bộ.

Theo văn bản số 1572/TCMT-TCCB của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thế Đồng, Tổng cục Môi trường đã đồng ý chủ trương kiện toàn lãnh đạo, quản lý cấp Phó các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Trong đó, bổ nhiệm 2 phó chánh văn phòng là ông Đặng Quốc Thắng- nguyên Phó chánh văn phòng và bà Võ Thịnh Hiền- nguyên Phó cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường.

Tổng cục Môi trường dự kiến điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng- nguyên Phó cục trưởng Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường làm Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính. Ông Nguyễn Minh Cường- nguyên Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học, Công nghệ dự kiến được bổ nhiệm làm Phó vụ trưởng Vụ Công nghệ và Hợp tác quốc tế.

Tại Vụ Thẩm định đánh giá tác động môi trường, dự kiến bổ nhiệm 2 phó vụ trưởng là ông Nguyễn Hoài Đức và ông Nguyễn Anh Dũng đều là nguyên Phó cục trưởng Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường.

Ông Hoàng Văn Vy- nguyên Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường sẽ được bổ nhiệm làm Phó cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc. Bà Dương Thị Thanh Xuyến- nguyên Phó chánh văn phòng Tổng cục Môi trường cũng dự kiến được bổ nhiệm làm Phó cục trưởng cục này.

Ông Phạm Quang Hiếu- nguyên Phó giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường dự kiến được điều động, bổ nhiệm làm Phó giám đốc Trung tâm quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên.

Tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc sẽ bổ nhiệm 2 Phó giám đốc, với nhân sự là bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh và bà Lê Hoàng Anh- nguyên Phó cục trưởng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học.

Tại Cục Bảo vệ môi trường miền Nam, Tổng cục Môi trường dự kiến bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Phương làm Phó cục trưởng. Điều đồng và bổ nhiệm ông Lê Hồng Dương- Phó giám đốc Trung tâm tư vấn và Công nghệ môi trường làm Phó cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường miền Nam…

Chiều 20/8, một lãnh đạo cấp vụ thuộc Tổng cục Môi trường đã lên tiếng giải thích xung quanh trường hợp ông Lê Hồng Dương đang có một số ý kiến băn khoăn bởi ông Dương mới được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường vào đầu năm 2015.

Theo đó, đến nay Tổng cục Môi trường chưa làm quy trình cũng như chưa có quyết định bổ nhiệm chính thức đối với ông Lê Hồng Dương mà vẫn đang trong quá trình xem xét.

Trước thắc mắc về việc ông Dương mới được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường đầu năm 2015 và làm viên chức Tổng cục Môi trường chưa lâu nhưng đến nay đã được xem xét bổ nhiệm Phó cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường miền Nam thì có quá nhanh, vị cán bộ Tổng cục Môi trường khẳng định, công tác tổ chức cán bộ có quy trình, quy chuẩn rất rõ ràng. “Đúng là công văn của Tổng cục Môi trường dự kiến như thế nhưng đến nay chưa bổ nhiệm. Bạn ấy cũng đang làm Phó giám đốc trung tâm sang làm Phó cục trưởng thì là chuyển ngang thôi mà”- vị này cho hay.

18 đơn vị trực thuộc

Theo Quyết định số 15/2018 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2018, Tổng cục Môi trường sẽ có 18 đơn vị: 1- Vụ Thẩm định đánh giá tác động môi trường; 2- Vụ Quản lý chất thải; 3- Vụ Quản lý chất lượng môi trường; 4- Vụ Chính sách, Pháp chế và Thanh tra; 5- Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế; 6- Vụ Kế hoạch - Tài chính; 7- Vụ Tổ chức cán bộ; 8- Văn phòng Tổng cục; 9- Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học; 10- Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc; 11- Cục Bảo vệ môi trường miền Trung và Tây Nguyên; 12- Cục Bảo vệ môi trường miền Nam; 13- Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường; 14- Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường; 15- Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc; 16- Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên; 17- Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam; 18- Viện Khoa học môi trường.

Tổng cục Môi trường có Tổng Cục trưởng và không quá 4 Phó Tổng Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật.

Thế Kha

Đang được quan tâm