Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tuyệt đối không chủ quan với dịch Covid-19

Thái Anh

(Dân trí) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu nâng cao cảnh giác trong mọi tình huống, có các phương án ứng phó kịp thời trước diễn biến mới phát sinh của đại dịch Covid-19; tuyệt đối không được chủ quan.

Ngày 9/2, tức 28 Tết Tân Sửu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các lão thành cách mạng, các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ lãnh đạo của các cơ quan Trung ương và Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tuyệt đối không chủ quan với dịch Covid-19 - 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì buổi gặp mặt, chúc Tết các lãnh đạo lão thành.

Đại hội Đảng XIII là mốc son mới

Phát biểu tại buổi gặp mặt, chúc Tết các lãnh đạo lão thành, điểm qua tình hình đất nước trong năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh những thành tựu quan trọng, vừa phòng, chống đại dịch Covid-19 có hiệu quả, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội để có nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Nổi bật là kinh tế tiếp tục tăng trưởng gần 3%. Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt; công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai tích cực.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, có sự chuyển biến rất tích cực, đạt nhiều kết quả nổi bật, ấn tượng. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá hiệu quả. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững.

Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả quan trọng. Việt Nam đã làm tốt vai trò năm Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

"Đặc biệt, cả nước đã tổ chức rất thành công Đại hội XIII của Đảng. Thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng là mốc son mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, những thành tích đạt được trong năm qua đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của 5 năm 2016 - 2020 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Người lãnh đạo đứng đầu Đảng, Nhà nước khái quát, thành quả đạt được là kết quả của sự cố gắng và nỗ lực to lớn của người dân cả nước dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sát sao của Đảng, sự quản lý, điều hành tích cực, hiệu quả của Nhà nước, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

"Nhân dịp này, chúng ta bày tỏ tình cảm trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với các vị lão thành cách mạng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ở nước ngoài đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp đổi mới của đất nước ta trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt đã tạo nên những dấu ấn nổi bật của năm 2020...", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Sớm kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tuyệt đối không chủ quan với dịch Covid-19 - 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu không chủ quan với dịch Covid-19

Về định hướng công tác năm 2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; năm tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước các cấp.

Việc này đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải nỗ lực phấn đấu rất cao, quyết tâm rất lớn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2021. Trong đó, trọng tâm là phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó là nhiệm vụ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước nhanh, bền vững...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là tiếp tục phòng, chống đại dịch Covid-19 có hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương cần nâng cao cảnh giác trong mọi tình huống, có các phương án ứng phó kịp thời trước diễn biến mới phát sinh của đại dịch; tuyệt đối không được chủ quan, để xảy ra bị động, bất ngờ.

Đồng thời, Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh đến việc chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng bào vùng miền núi, dân tộc; tăng cường quản lý thị trường; bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trong dịp Tết, các ngày lễ.