Thứ tư, 06/10/2010 - 19:45

"Tìm lại" văn hoá Đông Sơn trong Bảo tàng Hà Nội

Dân trí

Bảo tàng Hà Nội được chính thức khánh thành sáng nay, 6/10, và đã dành một không gian rộng rãi để trưng bày các hiện vật văn hoá Đông Sơn. Dân trí xin gửi tới độc giả một vài hình ảnh về những hiện vật này.

"Tìm lại" văn hoá Đông Sơn trong Bảo tàng Hà Nội - 1
Trống đồng Cổ Loa, một trong những đỉnh cao của văn hoá Đông Sơn.
 
"Tìm lại" văn hoá Đông Sơn trong Bảo tàng Hà Nội - 2
 
"Tìm lại" văn hoá Đông Sơn trong Bảo tàng Hà Nội - 3
Một số trống đồng văn hoá Đông Sơn được phát hiện ở Hà Nội.
 
"Tìm lại" văn hoá Đông Sơn trong Bảo tàng Hà Nội - 4
Quả cân đá.
 
"Tìm lại" văn hoá Đông Sơn trong Bảo tàng Hà Nội - 5
Đồ gốm phát hiện ở Hà Nội.
 
"Tìm lại" văn hoá Đông Sơn trong Bảo tàng Hà Nội - 6
Móc đồng.
 
"Tìm lại" văn hoá Đông Sơn trong Bảo tàng Hà Nội - 7
Sưu tập lưỡi cày đồng (thế kỷ III trước Công nguyên) phát hiện trong lòng trống đồng Cổ Loa.
 
"Tìm lại" văn hoá Đông Sơn trong Bảo tàng Hà Nội - 8
Khuyên tai, vòng trang sức.
 
"Tìm lại" văn hoá Đông Sơn trong Bảo tàng Hà Nội - 9
Sưu tập rìu đồng.
 
"Tìm lại" văn hoá Đông Sơn trong Bảo tàng Hà Nội - 10
Thạp đồng.
 
"Tìm lại" văn hoá Đông Sơn trong Bảo tàng Hà Nội - 11
Trống chậu.
 
"Tìm lại" văn hoá Đông Sơn trong Bảo tàng Hà Nội - 12
Lẫy nỏ và mũi tên đồng Cổ Loa.
 
"Tìm lại" văn hoá Đông Sơn trong Bảo tàng Hà Nội - 13
Sưu tập vũ khí.
 
"Tìm lại" văn hoá Đông Sơn trong Bảo tàng Hà Nội - 14
Lưỡi câu.
 
"Tìm lại" văn hoá Đông Sơn trong Bảo tàng Hà Nội - 15
Đồ trang sức: vòng đá, hạt chuỗi đá.
  
"Tìm lại" văn hoá Đông Sơn trong Bảo tàng Hà Nội - 16
Sưu tập cuốc (mai).
 
Tiến Nguyên