Tiếp tục mở rộng và hoàn thiện đường Láng-Hòa Lạc

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký công văn cho phép thành lập doanh nghiệp liên doanh đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Bắc An Khánh để khai thác quỹ đất thanh toán cho Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng-Hòa Lạc.

Công văn của Thủ tướng cho phép Liên danh Tổng thầu Dự án mở rộng và hoàn thiện Đường Láng - Hòa Lạc VINACONEX-POSCO ENC thành lập doanh nghiệp liên doanh nói trên.

 

Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp liên doanh phải thực hiện các thủ tục thuê đất, trả tiền thuê đất và tiền sử dụng đất theo quy định. Đồng thời, doanh nghiệp liên doanh được phép tính toán, cân đối các nghĩa vụ tài chính liên quan đến giá trị quyền sử dụng khu đất với giá trị đầu tư cho đường cao tốc Láng - Hòa Lạc.

 

Đồng thời, UBND tỉnh Hà Tây cũng được giao xử lý các vấn đề cụ thể về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án liên doanh Khu đô thị mới Bắc An Khánh theo quy định của pháp luật hiện hành, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với quá trình triển khai thực hiện Dự án theo quy định.

 

Thảo Đức