Tiếp tục dừng mua ôtô, thiết bị văn phòng từ 100 triệu đồng

(Dân trí) - Xử lý những vướng mắc khi thực hiện chủ trương cắt giảm chi thường xuyên theo Nghị quyết 11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo không chỉ ôtô, điều hòa mà các loại thiết bị văn phòng, phương tiện làm việc giá trị 100 triệu đồng trở lên cũng phải tạm dừng mua sắm.

Tiếp tục dừng mua ôtô, thiết bị văn phòng từ 100 triệu đồng - 1
Mua sắm ôtô bằng vốn vay ODA cũng phải tạm dừng. 

Văn phòng Chính phủ chính thức thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tư pháp liên quan đến việc mua sắm ôtô, trang thiết bị văn phòng, phương tiện làm việc.

Theo đó, việc mua sắm xe ô tô, phương tiện vận tải chuyên dùng phục vụ các nhiệm vụ có tính cấp bách và phục vụ công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng tạm dừng theo đúng Nghị quyết số 11. Trường hợp nhất thiết phải mua để trang bị cho các cơ quan thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tài chính phải báo cáo để Thủ tướng xem xét, quyết định.

Ngoài ô tô, phương tiện vận tải, điều hòa nhiệt độ, việc mua sắm các thiết bị văn phòng, phương tiện làm việc và các tài sản khác có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên cũng phải dừng “triệt để”. Trường hợp các cơ quan đơn vị đã rà soát, sắp xếp lại nhưng vẫn không đảm bảo nhu cầu, nếu không mua sắm ngay sẽ không có điều kiện để thực hiện nhiệm vụ công tác, Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, ngành Trung ương quyết định cụ thể.

Việc mua sắm xe ô tô, trang thiết bị của dự án có vốn ODA, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo, nếu dự án sử dụng vốn vay, cũng phải tạm dừng theo đúng quy định tại Nghị quyết 11. Đối với các dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại, việc mua sắm tài sản tiến hành như kế hoạch đã thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và cơ quan, tổ chức viện trợ.

Những dự án đầu tư xây dựng cơ bản đang triển khai, việc mua sắm ô tô, trang thiết bị thực hiện theo tiến dộ của gói thầu. Trường hợp mua sắm không nằm trong dự án đang triển khai cũng phải tạm dừng.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện chỉ đạo này.

P.Thảo