Tiếp nhận 200 máy rà bom mìn hiện đại do Hàn Quốc tài trợ

(Dân trí) - Mới đây, 200 máy rà bom mìn hiện đại đã được Hàn Quốc bàn giao cho Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam. Số máy này sẽ được sử dụng trong khuôn khổ dự án Việt Nam – Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh.

Tiếp nhận 200 máy rà bom mìn từ dự án do Hàn Quốc tài trợ

Ngày 19/3, tại huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã diễn ra lễ bàn giao hơn 200 thiết bị phục vụ công tác rà phá bom mìn cho Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC). Đây là số máy được bàn giao trong khuôn khổ dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh được khởi động vào tháng 3/2018 nhằm loại trừ triệt để ảnh hưởng của bom mìn sót lại, bảo đảm an toàn cho nhân dân trong lao động sản xuất và sinh hoạt hàng ngày. Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương bằng việc khảo sát và rà phá bom mìn trên diện tích 10.000 ha tại 2 tỉnh Quảng Bình và Bình Định.

Tiếp nhận 200 máy rà bom mìn hiện đại do Hàn Quốc tài trợ - 1

Lễ bàn giao thiết bị rà bom mìn tại Quảng Bình.

Trong dự án này, Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc KOICA sẽ viện trợ không hoàn lại cho Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam 20 triệu USD để thực hiện các hợp phần gồm: Quản lý dự án và tài chính; khảo sát kỹ thuật và rà phá bom mìn; quản lý thông tin khắc phục hậu quả bom mìn; hỗ trợ nạn nhân bom mìn, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân.

Thông qua Dự án, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã hỗ trợ chính phủ Việt Nam thực hiện Chương trình hành động bom mìn Quốc gia giai đoạn 2010  - 2025 (Chương trình 504).

Riêng tại tỉnh Quảng Bình hiện có khoảng 224.934ha bị ô nhiễm bom mìn vật liệu nổ, chiếm 30% diện tích tích toàn tỉnh. Dự án hỗ trợ xác định khu vực ô nhiễm và loại bỏ bom mìn vật liệu nổ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi tiếp cận các công trình xã hội cơ bản như trạm y tế, trường học và đất sản xuất.

Tiếp nhận 200 máy rà bom mìn hiện đại do Hàn Quốc tài trợ - 2
Tiếp nhận 200 máy rà bom mìn hiện đại do Hàn Quốc tài trợ - 3

Số máy hiện đại này sẽ được sử dụng trong khuôn khổ dự án Việt Nam – Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Caitlin Wiesen, Quyền Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam khẳng định dự án rất hạnh phúc được đồng hành với các cơ quan chức năng Việt Nam và tỉnh Quảng Bình làm công tác làm sạch bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.

“Chúng tôi thấy làm tiếc khi Việt Nam còn quá nhiều diện tích bị ô nhiễm bom mìn. Vì vậy để người dân phát triển kinh tế, chúng tôi sẽ cùng đồng hành với các cơ quan chức nằng Quốc tế và Việt Nam làm sạch diện tích còn ô nhiễm bom mìn này”, bà Caitlin Wiesen nói.

Bên cạnh hỗ trợ trang thiết bị, dự án này còn góp phần tăng cường năng lực quốc gia về quản lý và thực hiện các dự án hành động bom mìn, đảm bảo cung cấp hỗ trợ kịp thời và có chất lượng cho các nạn nhân bom mìn và gia đình họ, giảm số ca tai nạn bom mìn bằng cách nâng cao nhận thức của người dân địa phương về nguy cơ tai nạn từ bom mìn, vật liệu nổ.

Đợt này cũng sẽ có 230 cán bộ thuộc lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam được huấn luyện về phương pháp khảo sát mới, đồng thời cung cấp kiến thức về kỹ thuật và công nghệ sử dụng trong hoạt động khảo sát và rà phá.  Có 4.500 người dân tại 14 xã thuộc 5 huyện được nâng cao nhận thức về phòng tránh tai nạn bom mìn.

Tiến Thành