Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nói về xử lý loạt vụ việc "nóng"

Quang Phong

(Dân trí) - Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, việc xử lý nhóm "báo sạch", vụ bà Nguyễn Phương Hằng và thao túng thị trường chứng khoán là nghiêm minh, kịp thời.

Ngày 31/3, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 7 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao, Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an - cho biết, sau 7 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và gần đây đã bổ sung phòng chống tiêu cực, cải cách tư pháp, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, song cũng còn những tồn tại, hạn chế nhất định.

Vì vậy, hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá tình hình, kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, làm rõ nguyên nhân và kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai thực hiện các quy chế phối hợp; từ đó, xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan cho những năm tiếp theo.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nói về xử lý loạt vụ việc nóng - 1

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: TTXVN).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, các cơ quan trên đã phối hợp chặt chẽ, tham mưu có hiệu quả cho Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật. Qua đó, góp phần hiện thực hóa và khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai". 

Nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp và các vụ án xảy ra trong ngành, lĩnh vực được cho là "nhạy cảm" đã được tập trung chỉ đạo điều tra, đi sâu làm rõ bản chất; xử lý nghiêm minh, cả cán bộ cao cấp, cả đương chức và đã nghỉ hưu, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa, được cán bộ, Đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng lưu ý còn những hạn chế trong phối hợp, tham mưu chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc còn chậm so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo; phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn xử lý khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giám định, định giá tài sản, cung cấp thông tin, tài liệu, đánh giá chứng cứ, quan điểm xử lý... vẫn còn hạn chế.

Có lúc, có việc, công tác phối hợp vẫn chưa thực sự nhịp nhàng, có biểu hiện "quyền anh, quyền tôi"; có vụ việc chậm được hướng dẫn, chỉ đạo xử lý hoặc hướng dẫn thiếu thống nhất, gây khó khăn, kéo dài trong xử lý một số vụ án, vụ việc ở địa phương. Thường trực Ban Bí thư đề nghị bốn cơ quan cần nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp khắc phục, nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp trong thời gian tới.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nói về xử lý loạt vụ việc nóng - 2

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và lãnh đạo các đơn vị chủ trì hội nghị (Ảnh: TTXVN).

Cơ bản đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã nêu lên một số vấn đề cụ thể: Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, những vi phạm có tính chất thách thức đối với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thách thức dư luận xã hội cần xử lý nghiêm minh và kịp thời. Một số vụ việc cần đẩy mạnh hơn, nhất là các vụ việc mà dư luận xã hội quan tâm, liên quan tới nhiều người, đặc biệt là lãnh đạo chủ chốt, đã có chỉ đạo, phải khẩn trương giải quyết.

Dẫn chứng ba vụ việc xử lý vừa qua có tác dụng xã hội tốt, đó là vụ bà Nguyễn Phương Hằng, vụ thao túng thị trường chứng khoán và nhóm "báo sạch", Thường trực Ban Bí thư nêu rõ đây là ba vụ sai phạm có tính chất thách thức đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những xử lý đó là nghiêm minh, kịp thời.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh phát biểu của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã đánh giá sâu sắc, toàn diện những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và định hướng những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng về công tác phối hợp của bốn cơ quan trong thời gian tới, nhất là phải nêu cao trách nhiệm, thực sự trong sáng, chân thành, thấu hiểu, tin tưởng lẫn nhau, chia sẻ thông tin và hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.