Thực hiện chính quyền đô thị tại TPHCM: Cần chọn được đại biểu HĐND ưu tú

(Dân trí) - Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng cần sáng suốt lựa chọn đại biểu HĐND ưu tú, trách nhiệm trong bối cảnh TPHCM sẽ thực hiện nghị quyết của Quốc hội về xây dựng chính quyền đô thị.

5 bài học quý báu từ cuộc khởi nghĩa ở Nam kỳ

Ngày 23/11, TPHCM long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020).

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ TPHCM đọc diễn văn ôn lại truyền thống hào hùng ngày Nam Kỳ khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa ở Nam Kỳ đã để lại nhiều kinh nghiệm, góp phần cho cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 và đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Thực hiện chính quyền đô thị tại TPHCM: Cần chọn được đại biểu HĐND ưu tú - 1

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ mang lại 5 bài học quý báu

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM nhấn mạnh, từ Khởi nghĩa Nam Kỳ đã rút ra 5 bài học quý báu. Thứ nhất là bài học về cụ thể hóa đường lối lãnh đạo của Đảng phù hợp thực tiễn địa phương, phải đặt địa phương trong mối tương quan cả nước, luôn và cần có sự phối hợp, cổ vũ của các địa phương trong cả nước và quan trọng là chọn thời cơ quyết định khởi nghĩa.

Thứ hai, bài học về công tác chuẩn bị các điều kiện cần và đủ để khởi nghĩa nổ ra giành thắng lợi, đặc biệt là chuẩn bị lực lượng chính trị, xây dựng lực lượng vũ trang và khởi nghĩa vũ trang, chiến tranh du kích, xây dựng và kiểm tra kế hoạch, phát hiệu lệnh khởi nghĩa.

Thứ ba, bài học về xây dựng đội quân chủ lực, xác định lực lượng tham gia khởi nghĩa và đánh giá đúng vai trò của từng lực lượng, trong đó lực lượng quần chúng công nông là nòng cốt quyết định, lực lượng vũ trang xung kích rất quan trọng.

Thứ tư, bài học về việc giữ vững sự gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân, không ngừng xây dựng lực lượng cách mạnh trong quần chúng, khơi dậy và nhân lên sức mạnh vĩ đại từ sự đồng tâm hiệp lực của quần chúng.

Thứ năm, bài học về sự khoa học giữa tiến công và thoái thủ, dự trù các phương án có thể xảy ra và khả năng giải quyết của ta nếu khởi nghĩa gặp khó khăn, có kế hoạch rút lui bảo đảm cơ sở và bảo toàn lực lượng. 

"Kỷ niệm 80 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa chúng ta càng nhớ đến chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn nhớ tình cảm đặc biệt của Người dành cho miền Nam. Bác từng nhiều lần nói: miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi", Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM phát huy tinh thần của Nam Kỳ khởi nghĩa để phát triển thành phố xứng đáng là đầu tàu cả nước, xứng đáng với tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh - thành phố anh hùng.

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

Theo ông Nguyễn Văn Nên, sau năm 1975, TPHCM đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử là trung tâm kinh tế - văn hoá - xã hội, trung tâm tài chính, khoa học, công nghệ; đầu mối giao lưu, hội nhập quốc tế, đầu tàu của Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị rất quan trọng. 

"Từ thực tiễn của TPHCM đã góp phần để Trung ương nghiên cứu hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng, đặc biệt là 2 vấn đề lớn: cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", Bí thư Nên nói.

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên cho biết, thời gian tới, trong điều kiện bình thường mới cần nghiêm túc, quyết liệt phòng dịch Covid-19, không để xảy ra dịch đây là điều kiện tiên quyết để tăng tốc, hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020 và những năm tiếp theo. 

"Tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 11, lấy sự hài lòng của người dân là thước đo kết quả sự lãnh đạo của mình. Đảng bộ phải tập trung lãnh đạo để TP tiếp tục không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát triển toàn diện vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân", ông Nên nhấn mạnh.

Thực hiện chính quyền đô thị tại TPHCM: Cần chọn được đại biểu HĐND ưu tú - 2

TPHCM cần sáng suốt lựa chọn đại biểu HĐND ưu tú, trách nhiệm tham gia xây dựng thành phố, trong bối cảnh TPHCM sẽ thực hiện nghị quyết của Quốc hội về xây dựng chính quyền đô thị (ảnh: Phạm Nguyễn)

Bên cạnh đó, TPHCM tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội, nghiên cứu đề xuất các chính sách đặc thù, phát triển thành phố đẩy mạnh công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số... 

Tăng cường tham gia của người dân và doanh nghiệp vào quá trình xây dựng chính sách và thể chế, đề cao vai trò giám sát phản biện xã hội, tạo sự thống nhất đồng lòng chung tay xây dựng và bảo vệ thành phố. 

TPHCM khẩn trương thực hiện quyết liệt 3 chương trình đột phá đổi mới quản lý phát triển thành phố, đột phá phát triển hạ tầng, đột phá nguồn nhân lực và văn hoá, chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực. 

Tập trung xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, phát huy truyền thống, tích cách con người thành phố luôn năng động, sáng tạo, nhân ái, nghĩa tình, dám chấp nhận thử thách. 

Người đứng đứng đầu Đảng bộ TPHCM cũng nhấn mạnh việc tập trung tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

"Sáng suốt lựa chọn đại biểu HĐND ưu tú, trách nhiệm tham gia xây dựng TP, trong bối cảnh TPHCM sẽ thực hiện nghị quyết của Quốc hội về xây dựng chính quyền đô thị", Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Ngoài ra, TPHCM sẽ kiên quyết, kiên trì thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 và khóa 12, về phòng ngừa ngăn chặn có hiệu quả sự suy thoái chính trị, tư tưởng lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa tiêu cực, tham những. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quyết định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan tập thể, cá nhân suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước nhằm góp phần giải quyết các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. 

Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường kiểm tra giám sát tại khu vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, như quản lý Nhà nước về đất đai, môi trường, trật tự xây dựng, quản lý tài chính ngân sách...

Kịp thời phát hiện và kiểm tra nếu có dấu hiệu vi phạm, giải quyết dứt điểm đơn khiếu nại tố cáo liên quan tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp phải là người tiên phong làm đúng làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao gương mẫu tuân thủ pháp luật, năng động, sáng tạo phục vụ nhân dân...

"Phát huy dân chủ, vai trò MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội giám sát, phản biện ngày một hiệu quả hơn đối với hoạt động của Đảng và quản ý của Nhà nước. Xây dựng Đảng, chính quyền thật sự trong sạch vững mạnh", ông Nên nói. 

Đang được quan tâm