Thủ tướng: Trung ương lắng nghe, tạo mọi điều kiện cho TPHCM phát triển

Nhóm phóng viên TPHCM

(Dân trí) - "Trung ương lắng nghe và giải quyết kịp thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho TPHCM phát triển trong thời gian tới", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Sáng nay (15/10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành phiên khai mạc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Thủ tướng: Trung ương lắng nghe, tạo mọi điều kiện cho TPHCM phát triển - 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo đại hội

Thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đã tổ chức thành công đại hội các cấp và đại hội đại biểu TP.

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm, gợi mở để Đại hội tiếp tục thảo luận, thống nhất trong văn kiện nghị quyết đại hội và lưu ý trong lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Thủ tướng yêu cầu TPHCM nắm bắt vận hội thời cơ, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là sự năng động sáng tạo, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố để hiện thực hoá khát vọng phát triển, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của thành phố.

Cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, vai trò quan trọng, tiên phong của thành phố để cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đồng thời thực hiện hoá mục tiêu phát triển thành phố đến năm 2025, định hướng 2030 và tầm nhìn 2045.

Tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, là động lực phát triển kinh tế của cả nước, của vùng trên cơ sở thực hiện tốt, vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng và nhà nước, nhất là thí điểm những cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố. Phát triển với chất lượng, tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Thủ tướng cũng cho rằng, cần tập trung làm tốt công tác xây dựng và thực hiện quy hoạch TPHCM giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Đặc biệt lưu ý, cần xác lập vai trò hạt nhân phát triển của TPHCM gắn kết chặt chẽ với vùng đô thị TPHCM, các vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long. Bảo đảm kết nối hiệu quả, tạo đột phá phát triển trên tất cả các lĩnh vực và phù hợp quy hoạch tổng thể quốc gia.

Quyết liệt tháo gỡ những nút thắt, cản trở sự phát triển như hạ tầng giao thông, nhân lực chất lượng cao, thủ tục hành chính, môi trường đầu tư và hợp tác liên kết vùng. 

Là nơi hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi và có nhiều tiềm năng, lợi thế nhất là vị trí địa lý, kinh tế đặc biệt quan trọng, TPHCM cần có quyết tâm cao, tập trung nguồn lực để xây dựng đô thị thông minh, đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông thành phố, Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế, các đô thị vệ tinh ven đô. Đồng thời, đề xuất thí điểm các mô hình mới phù hợp thực tiễn, tạo động lực mạnh mẽ.

Thủ tướng: Trung ương lắng nghe, tạo mọi điều kiện cho TPHCM phát triển - 2
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghé tham quan khu vực triển lãm các thành tựu kinh tế - xã hội TPHCM

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị TPHCM cần đi tiên phong trong giải quyết các bài toán phát triển đặt ra đối với đất nước và các địa phương. Đặc biệt, đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại ngành, lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động, nâng cao sức cạnh tranh, huy động sử dụng hiệu qua hơn các nguồn lực.

TPHCM cần khai thác hiệu quả thế mạnh của một trung tâm khoa học công nghệ và đào tạo quốc gia để nắm chắc thời cơ. Không ngừng đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ để đi đầu trong lĩnh vực mới. Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số. Thúc đẩy mô hình phương thức kinh doanh mới, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm, thương mại điện tử. Phát triển nhanh các ngành, các lĩnh vực có tiềm năng lợi thế, giá trị gia tăng và công nghệ hiện đại.

TPHCM cần tiếp tục đi đầu trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và giữ vững vai trò là trung tâm phát triển doanh nghiệp của cả nước. Đẩy mạnh cơ cấu cổ phần doanh nghiệp nhà nước, đồng thời phát triển mạnh kinh tế tư nhân, các loại hình kinh tế tập thể, hợp tác xã, hình thành các tập đoàn, các doanh nghiệp quy mô lớn, tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh cao trong khu vực.

Chú trọng thu hút, chọn lọc các dự án FDI công nghệ, giá trị gia tăng thân thiện môi trường, có sức lan toả, kết nối cao với các khu vực kinh tế trong và ngoài nước.

Đồng thời, TPHCM cũng phải đi đầu trong việc tạo ra chính sách đột phá để huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.

Cùng với cả nước, TPHCM cần sớm có lời giải cho bài toán, tháo gỡ các điểm nghẽn, các nút thắt để các nguồn lực rất lớn từ đất đai, từ xã hội, trong dân, từ các thành phần kinh tế và từ bên ngoài được giải phóng, bung ra, phát triển mạnh mẽ, đúng hướng.

Cần đặc biệt chú trọng, phát triển đồng bộ hiệu quả các loại thị trường, nhất là thị trường tài chính, chứng khoán, lao động, khoa học công nghệ, bất động sản.

Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để phát huy mạnh mẽ vai trò của đội ngũ nhân lực chất lượng cao, tập trung của thành phố và trọng dụng nhân tài. Đặc biệt, cần tiếp tục ưu tiên bố trí và huy động nguồn lực để tạo đột phá trong đầu tư phát triển. Sớm hoàn thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là các dự án giao thông, ứng phó biến đổi khí hậu, hạ tầng số. Giải quyết cho được, sớm tình trạng ngập úng và ùn tắc giao thông hiện nay.

Thủ tướng cho biết, các cơ chế trong báo cáo chính trị đã nêu như chính quyền đô thị, phát triển thành phố Thủ Đức (thuộc TPHCM), dự án trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM... Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ ủng hộ.

"Còn các cơ chế gì nữa, các đồng chí nghiên cứu, đề nghị tiếp. Trung ương lắng nghe và giải quyết kịp thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho TPHCM phát triển trong thời gian tới", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Cũng trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu TPHCM cần tập trung tốt chủ trương, gắn kết hài hoà giữa phát triển kinh tế và văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Phát huy vai trò nền tảng văn hoá, xây dựng gia đình hạnh phúc, hình thành không gian văn hoá. Phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất của mục tiêu phát triển. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt chuẩn trình độ quốc tế.

Phấn đấu để TPHCM sớm thành trung tâm giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao mang tầm khu vực và quốc tế...