Thứ bảy, 30/05/2015 - 12:00

Thủ tướng phê duyệt mô hình phòng chống bạo lực với phụ nữ

Dân trí

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án xây dựng mô hình hỗ trợ phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam, sử dụng vốn vay ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc.


(Tranh minh họa)
(Tranh minh họa)

Theo đó mục tiêu của dự án là đóng góp thu hẹp khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ thông qua việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực, quấy rối tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái; xây dựng mô hình thí điểm hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực tại một số trung tâm công tác xã hội, góp phần nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ. Đồng thời nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái ở cấp trung ương và địa phương.

Kết quả chính mà dự án mang lại là nghiên cứu học tập về cơ chế, chính sách, mô hình phòng chống bạo lực; truyền thông phổ biến nâng cao nhận thức về bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái; mở lớp tập huấn, đào tạo, tư vấn về phòng chống bạo lực.

Dự án cũng sẽ xây dựng đường dây nóng, mô hình liên kết phối hợp giữa các tổ chức có liên quan, mô hình nhóm phụ nữ. Sau khi hoàn tất các thủ tục phê duyệt, dự án sẽ được triển khai trong thời gian 4 năm với tổng kinh phí thực hiện là 2,06 triệu USD.

Thế Kha

 

Đáng quan tâm
Mới nhất