Thủ tướng nêu thông điệp trách nhiệm tại phiên họp của Chính phủ mới

(Dân trí) - Chủ trì phiên họp Chính phủ triển khai công việc sau kiện toàn nhân sự, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu yêu cầu trách nhiệm cá nhân, tinh thần gương mẫu, không né tránh với các thành viên Chính phủ.

Kết luận cuộc họp ngày 15/4 của Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý các thành viên Chính phủ khẩn trương xử lý, giải quyết ngay công việc, bảo đảm liên tục, thông suốt; sớm kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng và công tác nhân sự; tiếp tục kế thừa, tập trung xây dựng Chính phủ và cơ quan hành chính các cấp đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; hành động thiết thực, hiệu lực, hiệu quả, không phô trương, hình thức; lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ; bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tham gia và thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ tướng nêu thông điệp trách nhiệm tại phiên họp của Chính phủ mới - 1
Tân Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp đầu tiên của Chính phủ sau kiện toàn.

Thành viên Chính phủ gương mẫu, cầu thị nghe ý kiến phản biện

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ quan điểm chỉ đạo nỗ lực, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng và cả năm 2021.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tập trung xây dựng Chính phủ và cơ quan hành chính các cấp đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; hành động thiết thực, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp; bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình; đề cao trách nhiệm nêu gương và tinh thần gương mẫu của người đứng đầu.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết liệt, hiệu quả trong hành động; tiếp tục khơi dậy và thúc đẩy khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Thủ tướng nêu thông điệp trách nhiệm tại phiên họp của Chính phủ mới - 2
Thủ tướng trao đổi với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại cuộc họp Chính phủ.

Thủ tướng nhắc các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả công tác, khí thế thời gian qua, không thỏa mãn, chủ quan, tự mãn với thành tích đạt được; với tinh thần có kế thừa và đổi mới, ổn định, phát triển; quán triệt, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tất cả vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh trong thực thi công vụ; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, từng thành viên Chính phủ phải gương mẫu, thực sự khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe ý kiến nhiều chiều, nhất là các ý kiến phản biện. Trung ương đã có quy định về nêu gương và thực tế cho thấy, cơ quan, đơn vị nào người đứng đầu nêu gương thì cơ quan đơn vị đó có sự chuyển động hiệu quả và mọi việc suôn sẻ, bài học này cần tiếp tục được đẩy mạnh.

"Việc gì đã rõ, đã chín, được thực tiễn chứng minh hiệu quả, đa số đồng tình thì tiếp tục thực hiện; việc gì chưa có quy định hoặc vượt quy định thì mạnh dạn thí điểm. Suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, thực hiện có trọng tâm trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, trước hết giải quyết dứt điểm những vấn đề mà người dân, doanh nghiệp đang trông chờ, những vấn đề vướng mắc, tồn đọng kéo dài từ lâu" - Thủ tướng nói.

Đề cao trách nhiệm cá nhân, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Thủ tướng nêu thông điệp trách nhiệm tại phiên họp của Chính phủ mới - 3
28 thành viên Chính phủ dự phiên họp đầu tiên của Chính phủ sau kiện toàn.

Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương cùng các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện, trong đó thể hiện rõ các nhiệm vụ, đề án lớn cần triển khai thực hiện, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, khả thi; thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược; trình Chính phủ ngay tại Phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2021 để ban hành.

Về tổng kết Quy chế làm việc của Chính phủ, Thủ tướng nêu tinh thần đề cao trách nhiệm cá nhân của thành viên Chính phủ, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, bảo đảm chất lượng và thời hạn xử lý công việc. Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì khẩn trương tổng kết đánh giá và sửa đổi Quy chế, trình Chính phủ.

Về phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Thủ tướng lưu ý các cơ quan chức năng bảo đảm các hoạt động dân chủ, công khai, minh bạch, đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra và chọn được những người xứng đáng.

Thủ tướng nêu thông điệp trách nhiệm tại phiên họp của Chính phủ mới - 4
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu "suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả".

Về phòng, chống dịch và tiêm phòng vaccine Covid-19, lãnh đạo Chính phủ nhắc nhở tinh thần đề cao cảnh giác, không chủ quan, tổ chức tiêm vaccine khẩn trương, an toàn tuyệt đối, dứt khoát không để tình trạng vaccine không được tiêm kịp thời, phải hủy bỏ. Giao Bộ Y tế khẩn trương hoàn chỉnh phương án và nghiên cứu triển khai cơ chế "hộ chiếu vaccine" và tạo điều kiện thuận lợi để sớm có vaccine sản xuất trong nước.

Về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động triển khai, chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi; tiếp tục hoàn thiện quy chế thi, bảo đảm chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức thi trên địa bàn, bảo đảm nghiêm túc, an toàn, trung thực, công bằng, khách quan nhưng không gây căng thẳng, áp lực cho thí sinh, phụ huynh học sinh và phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Bài liên quan
Đang được quan tâm