Thủ tướng: Hải Dương cần tận dụng lợi thế khác biệt để phát triển

Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá tỉnh Hải Dương có các tiềm năng, lợi thế khác biệt, cơ hội nổi trội, tỉnh cần tận dụng để thu hút đầu tư, tạo lực đẩy và lực kéo cho phát triển.

Sáng 16/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 và định hướng phát triển giai đoạn tiếp theo; đồng thời giải quyết một số kiến nghị nhằm tạo điều kiện cho Hải Dương phát triển nhanh, bền vững.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng tình với báo cáo và các ý kiến phát biểu của các bộ, ngành. Bên cạnh những thành tựu, kết quả rất cơ bản, Thủ tướng cho rằng, việc thu hút vốn FDI của tỉnh Hải Dương chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương này.

Thủ tướng: Hải Dương cần tận dụng lợi thế khác biệt để phát triển - 1

Thủ tướng chỉ đạo điều hành cuộc làm việc với tỉnh Hải Dương.

Phát triển doanh nghiệp còn hạn chế; việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh còn chậm, hiệu quả chưa cao. Tỉnh đã cân đối được ngân sách, nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu phát triển và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Thủ tướng yêu cầu, với những thế mạnh của tỉnh, Hải Dương cần huy động nguồn lực nhiều hơn cho các lĩnh vực văn hóa, biến di sản thành nguồn lực, tài sản. Có kế hoạch và thúc đẩy tiến độ xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và giải ngân đầu tư công.

Đánh giá cao tầm nhìn, định hướng chiến lược phát triển, phương châm hành động của tỉnh, Thủ tướng nhấn mạnh cần bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; kiên định mục tiêu xuyên suốt nhưng phải linh hoạt, sáng tạo, bảo đảm hiệu quả.

"Thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, làm đến đâu dứt điểm đến đó, việc nào xong việc đó. Những vấn đề chưa có quy định hoặc quy định không còn phù hợp thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng: Hải Dương cần tận dụng lợi thế khác biệt để phát triển - 2

Thủ tướng yêu cầu Hải Dương cần tận dụng lợi thế khác biệt để phát triển.

Về định hướng, Thủ tướng yêu cầu thực hiện hiệu quả chiến lược "Bốn trụ cột - ba nền tảng - một trung tâm, ba đô thị động lực - ba trục phát triển" với trọng tâm là tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo để phát triển bứt phá, bền vững, nâng tầm vị thế Hải Dương dựa trên các trụ cột: Công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp hàng hóa, tập trung, ứng dụng công nghệ cao và hữu cơ; dịch vụ chất lượng cao; đô thị xanh, thông minh, hiện đại.

Khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế khác biệt, cơ hội nổi trội; tận dụng sự lan tỏa của các trung tâm kinh tế, công nghiệp, dịch vụ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh.

"Hải Dương đất hẹp người đông, phải chú ý khai thác tiềm năng con người nhiều hơn và khai thác đất đai hiệu quả, tiết kiệm hơn", Thủ tướng lưu ý.

Về nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng yêu cầu tập trung đầu tư cho công tác quy hoạch để phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, thu hút các nhà đầu tư, tạo cả lực đẩy và lực kéo cho phát triển.

"Coi quy hoạch là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phải đi trước một bước, có tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn, chiến lược. Quy hoạch phải có tính ổn định, lâu dài, còn đầu tư có thể phân kỳ, phù hợp nguồn lực.

Những vị trí thuận lợi nhất phải dành cho sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn, việc làm cho người dân", Thủ tướng nói.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cho rằng, Hải Dương cần tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng (cơ khí, chế tạo máy, thiết bị, thiết bị điện, điện tử, hóa chất, phụ trợ…) theo hướng nâng cao nội địa hóa, thiết kế sản phẩm.

Phát triển nông nghiệp bền vững, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng thương hiệu và chuỗi giá trị, phát triển sản phẩm OCOP. Phát triển du lịch gắn với lịch sử, truyền thống, bản sắc văn hóa...

Thủ tướng: Hải Dương cần tận dụng lợi thế khác biệt để phát triển - 3

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời các đề xuất, kiến nghị của Hải Dương.

Quan tâm bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện tốt chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo; chú trọng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, các công trình phúc lợi...

Coi trọng đầu tư đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu trong thực hiện nhiệm vụ, biểu hiện "lợi ích nhóm", "thao túng chính sách".

Trên cơ sở các ý kiến của lãnh đạo các bộ, ngành, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản nhất trí với việc giải quyết các kiến nghị của lãnh đạo tỉnh Hải Dương. Thủ tướng giao các bộ, ngành phối hợp địa phương để giải quyết các đề xuất theo thẩm quyền.