Thủ tướng: Chuẩn bị tốt cho chiến tranh tự vệ, bảo vệ tổ quốc

(Dân trí) - “Chúng ta phải chuẩn bị tốt cho chiến tranh tự vệ trong mọi tình huống thì mới chủ động góp phần ngăn ngừa các cuộc tiến công xâm lược, gìn giữ hòa bình ổn định cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Tiếp tục chương trình thăm làm việc tại Nghệ An và Hà Tĩnh, chiều ngày 17/9/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới thăm Bộ tư lệnh Quân khu 4 tại Trụ sở ở tỉnh Nghệ An.

Nói chuyện với các cán bộ, tướng lĩnh, chiến sĩ Bộ tư lệnh Quân khu 4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề cập một số kết quả nổi bật đạt được trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thời gian qua, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 đạt được.

Thủ tướng nhấn mạnh Quân khu 4 đã luôn chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, mệnh lệnh của cấp trên; triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, từ đó góp phần thiết thực vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh-quốc phòng, tăng cường đoàn kết quân dân trên địa bàn Quân khu, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tại Nghệ An (ảnh: Chinhphu.vn).
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tại Nghệ An (ảnh: Chinhphu.vn).

Nhấn mạnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; hòa bình, hợp tác vẫn là xu thế lớn nhưng xung đột sắc tộc, tôn giáo, chiến tranh cục bộ, tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên sẽ vẫn diễn ra gay gắt ở nhiều nơi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta có nhiều thuận lợi song cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh, tình hình như vậy, nhiệm vụ đặt ra đối với đất nước ta là hết sức nặng nề; chúng ta phải quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược có ý nghĩa sống còn đó là xây dựng đất nước đi đôi với bảo vệ đất nước.

“Chúng ta phải mạnh lên về mọi mặt, mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức; mạnh cả về kinh tế; mạnh về khối đại đoàn kết toàn dân; mạnh về quốc phòng, an ninh… Chúng ta phải chuẩn bị tốt cho chiến tranh tự vệ trong mọi tình huống thì mới chủ động góp phần ngăn ngừa các cuộc tiến công xâm lược, gìn giữ hòa bình ổn định cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Với tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng; phục tùng tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng, mệnh lệnh của cấp trên; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ đất nước và nhân dân; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; bảo vệ vững chắc an ninh-quốc phòng trên địa bàn được phân công;…

Bên cạnh đó, Bộ tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục thực hiện tốt công tác huấn luyện, công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng; quan tâm chăm lo tốt hơn đời sống cho cán bộ, chiến sĩ của Quân khu. Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Phối hợp chặt chẽ với các địa phương trên địa bàn trong thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ nhân dân trong vùng phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống và thu nhập;...

Tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác, phối hợp chặt chẽ với nước bạn Lào trong chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm ở khu vực biên giới, hỗ trợ người dân vùng biên của hai nước phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội,... Xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Theo báo cáo của lãnh đạo Bộ Tư lệnh quân khu, trong thời gian qua, Quân khu 4 đã luôn quán triệt sâu sắc 2 nhiệm vụ chiến lược, nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, tích cực chủ động khắc phục khó khăn, phát huy sức mạnh tổng hợp của Quân khu và 6 tỉnh trên địa bàn; phối hợp, hợp tác chặt chẽ với các địa phương, lực lượng vũ trang có liên quan của nước bạn Lào, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng trên địa bàn đóng quân. Có nhiều biện pháp đồng bộ, dự kiến nhiều tình huống, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, chủ động, tích cực phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy rừng.

Tập trung xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn. Tăng cường phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an, biên phòng trong giải quyết các vụ việc ở địa phương ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Thực hiện tốt việc kiện toàn tổ chức biên chế, bảo đảm quân số cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện. Triển khai tích cực công tác Đảng, công tác chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án kinh tế quốc phòng, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, giúp dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

P.Thảo

 

Thủ tướng: Chuẩn bị tốt cho chiến tranh tự vệ, bảo vệ tổ quốc - 2