Thủ tướng: Chính phủ có đủ năng lực, ý chí, điều kiện để phục vụ nhân dân

(Dân trí) - Chiều 18/5/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới dự và nhấn nút khai trương Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam - địa chỉ để người dân, doanh nghiệp thực hiện giao dịch về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) qua môi trường Internet.

Phát biểu tại Lễ khai trương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng trong những năm qua, ngành bảo hiểm đã làm tốt việc thực hiện chính sách BHXH của đất nước mà trụ cột gồm 3 chính sách lớn là BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp; từ đó góp phần tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.

“Đây là những trụ cột chính của bảo hiểm xã hội và cũng là những trụ cột chính của mạng lưới an sinh xã hội, đối tượng phục vụ tính ra là rất lớn với 65 triệu đối tượng bảo hiểm y tế, 12 triệu bảo hiểm xã hội, 10 triệu là bảo hiểm thất nghiệp. Yêu cầu đặt ra là phải làm tốt chính sách này. Đây là định hướng xã hội chủ nghĩa, là lo cho dân, là vì đời sống của người dân” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Thủ tướng phát biểu tại buổi lễ.
Thủ tướng phát biểu tại buổi lễ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự nỗ lực của BHXH Việt Nam trong triển khai các chỉ đạo của Chính phủ về cải cách hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm; giảm từ 345 giờ/1 năm làm thủ tục BHXH năm 2014 xuống còn 235 giờ. Nêu rõ yêu cầu là phải tiếp tục cải cách để phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt hơn, hay nói cách khác là làm tốt hơn việc thực hiện các chính sách xã hội, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã thảo luận và quyết định phải giảm từ 235 giờ làm thủ tục BHXH trong một năm xuống còn 49,5 giờ, ngang bằng với các nước ASEAN-6 và tiếp tục giảm để bằng với các nước ASEAN-4.

“Không phải duy ý trí. Chúng ta có đủ năng lực, đủ ý chí, điều kiện, để làm điều này; mà làm được tức là phục vụ cho nhân dân, đất nước tốt hơn. Đây là năng lực cạnh tranh, là môi trường kinh doanh của đất nước” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra còn 49,5 giờ, Thủ tướng yêu cầu BHXH Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành, là trách nhiệm, là hành động thiết thực phục vụ nhân dân, đất nước.

“Đồng chí cán bộ, đảng viên nào không làm tốt việc này, không đề cao trách nhiệm, không quyết liệt làm phải nghiêm túc kiểm điểm” - Thủ tướng nói rõ; đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát lại các thủ tục, các quy định của ngành, của các ngành liên quan, quy định nào không phù hợp phải sửa hoặc đề xuất sửa theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất, dễ dàng nhất cho người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh việc đưa công nghệ thông tin vào hoạt động, quản lý của ngành để giảm thời gian, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Cấp số định danh cho người mua bảo hiểm
Giao dịch điện tử là cơ sở để giảm thời gian giải quyết thủ tục trong lĩnh vực bảo hiểm.
Giao dịch điện tử là cơ sở để giảm thời gian giải quyết thủ tục trong lĩnh vực bảo hiểm.

Tại buổi Lễ khai trương, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trong việc cải cách thủ tục hành chính; chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành đề xuất và tham gia vào việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết của Đảng và văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ngành, đảm bảo không làm phát sinh các thủ tục hành chính không cần thiết; sửa đổi quy trình thực hiện thủ tục hành chính, thay đổi phương thức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan BHXH giúp doanh nghiệp không phải mất thời gian đi lại, chờ đợi việc thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH, không phải trả cước phí của dịch vụ vận chuyển hồ sơ liên quan đến BHXH, BHYT,...Vì thế, trong năm 2014, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH đã giảm khoảng 100 giờ so với trước đây.

Cùng với đó, triển khai hệ thống giao dịch điện tử theo Quyết định 08 của Thủ tướng thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã chuẩn bị các điều kiện nhằm đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hệ thống phần mềm; xây dựng Cổng thông tin điện tử BHXH; Cổng giao dịch điện tử BHXH; Phần mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ điện tử; triển khai dự án xây dựng phần mềm tổng thể quản lý các hoạt động nghiệp vụ của ngành để thay thế cho các ứng dụng cũ. Với nỗ lực và chuẩn bị nêu trên, hệ thống giao dịch điện tử về BHXH của ngành đã sẵn sàng hoạt động. Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam được khai trương và đi vào hoạt động sẽ là địa chỉ để người dân, doanh nghiệp thực hiện giao dịch về BHXH, BHYT qua môi trường mạng Internet.

Sắp tới, BHXH Việt Nam sẽ tiến hành cấp số định danh đối tượng tham gia BHXH, BHYT làm cơ sở cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung và triển khai các phần mềm nghiệp vụ tập trung toàn quốc; nghiên cứu triển khai thẻ BHYT điện tử; cung cấp các dịch vụ công bằng giao dịch điện tử giữa các tổ chức, cá nhân với cơ quan BHXH, phấn đấu đến hết năm 2015 có khoảng 90% đơn vị giao dịch điện tử với cơ quan BHXH và để đạt mục tiêu số giờ giao dịch của doanh nghiệp đối với hệ thống BHXH Việt Nam còn 49,5 giờ.

P.Thảo - Hoàng Mạnh