Thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

(Dân trí) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu.

Thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu - 1

Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện Thông báo Kết luận số 202-TB/2015 của Bộ Chính trị về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”, Công văn số 3135-CV/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng, Công văn số 2424/2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu.

Theo đó, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) thi tuyển dự kiến được phân công phụ trách các công tác về dịch vụ khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu, ứng dụng công nghệ 4.0 trong nghiên cứu và đào tạo khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu.

Các nội dung liên quan đến thi tuyển như đối tượng; tiêu chuẩn, điều kiện dự thi; hồ sơ đăng ký dự thi… được quy định cụ thể tại các văn bản được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ www.monre.gov.vn), bao gồm:

- Quyết định số 3302/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng và tương đương thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 1485/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu.

Thời gian tiếp nhận và thẩm định hồ sơ: từ ngày 14/6/2019 đến ngày 04/7/2019 (tính theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi dự kiến từ ngày 16/7/2019 đến ngày 31/7/2019. Tổ chức thi viết dự kiến từ ngày 8 - 9/8/2019. Tổ chức thi trình bày Đề án dự kiến từ ngày 22 - 23/8/2019.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ là Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (ngoài bì Hồ sơ đề nghị ghi rõ chức danh dự tuyển). Bộ Tài nguyên và Môi trường không trả lại hồ sơ khi thí sinh đã đăng ký dự thi.

T.K