Thêm hơn 14.600 tỷ đồng ngân sách sử dụng cho phòng chống Covid-19

(Dân trí) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cho phép chuyển hơn 14.600 tỷ đồng vào dự phòng ngân sách trung ương để sử dụng cho phòng, chống dịch Covid-19.

Chiều 22/9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021, với tổng số tiền hơn 14.600 tỷ đồng. Theo Bộ trưởng, để phục vụ cho công tác phòng chống dịch, nguồn lực của trung ương đã sử dụng hơn 22.200 tỷ đồng.

Trong khi đó, theo tính toán của Bộ Y tế, để tiêm phòng Covid-19 cho khoảng 80 triệu dân số trong năm 2021, dự kiến cần mua khoảng 170 triệu liều vắc xin, với tổng kinh phí khoảng 28.500 tỷ đồng. Như vậy, nhu cầu còn lại trung ương phải chi trong thời gian tới khoảng 16,07 tỷ đồng.

Thêm hơn 14.600 tỷ đồng ngân sách sử dụng cho phòng chống Covid-19 - 1

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày tờ trình trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo phương án của Bộ Y tế để, đảm bảo công tác y tế đối với tình huống có 300 nghìn người nhiễm Covid-19 trong khoảng thời gian 28 ngày cần chăm sóc y tế, dự kiến nhu cầu kinh phí chi từ ngân sách nhà nước khoảng 60.570 tỷ đồng…

"Như vậy, tổng hợp chung nhu cầu trung ương phải chi để mua vắc xin và chi cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian tới khoảng 36.000-40.000 tỷ đồng" - ông Hồ Đức Phớc nói.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định sử dụng hơn 14.600 tỷ đồng kinh phí cắt giảm, tiết kiệm nêu trên, để bổ sung nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021, tập trung chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước mắt, dự kiến sử dụng 4.900 tỷ đồng để chi hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 . Trong đó, chi cho Bộ Quốc phòng là 1.000 tỷ đồng, Bộ Công an 900 tỷ đồng, TPHCM 2.000 tỷ đồng, Bình Dương 500 tỷ đồng, Đồng Nai 500 tỷ đồng…

Liên quan đến phương án sử dụng hơn 14.600 tỷ đồng tập trung cho phòng, chống dịch Covid-19, đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho biết, đa số ý kiến nhận thấy, về cơ bản các khoản cắt giảm, tiết kiệm chi được Chính phủ nêu trong Tờ trình đều thuộc phạm vi quy định tại Nghị quyết 30 của Quốc hội.

Cơ quan thẩm tra kiến nghị Thường vụ Quốc hội cho phép chuyển hơn 14.600 tỷ đồng vào dự phòng ngân sách trung ương để Chính phủ chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm về tính tuân thủ, bảo đảm hiệu quả, đúng mục đích. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết về nội dung này.

Về phương án sử dụng, căn cứ vào tờ trình, Thường trực Ủy ban này cho rằng, căn cứ xác định đối tượng được phân bổ và mức phân bổ chưa cụ thể. Tờ trình đề nghị phân bổ cho Bộ Quốc phòng 1.000 tỷ đồng, Bộ Công an 900 tỷ đồng và 3 địa phương là TP HCM 2.000 tỷ đồng, Bình Dương 500 tỷ đồng, Đồng Nai 500 tỷ đồng. Để bảo đảm tính hợp lý, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ báo cáo cụ thể căn cứ đề xuất phân bổ nêu trên.

Ông Nguyễn Phú Cường - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội - cho biết: "Qua làm việc với một số Bộ, ngành, căn cứ vào tình hình thực tế, Thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách nhận thấy, mức độ hỗ trợ đối với những người trực tiếp làm công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó có đội ngũ y, bác sỹ còn hạn chế. Vì vậy, đề nghị Chính phủ tính toán, có phương án bố trí nguồn hợp lý, công bằng, kịp thời để bảo đảm động viên những người đã và đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chống dịch". 

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cho phép chuyển hơn 14.600 tỷ đồng vào dự phòng ngân sách trung ương để sử dụng cho phòng, chống dịch bệnh. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các ngành và các địa phương tổng hợp báo cáo kinh phí đã chi và nhu cầu nguồn vốn cho phòng, chống dịch của Covid-19; báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tới.

Đang được quan tâm