Thanh Hóa chi hơn 16 tỷ đồng hỗ trợ gần 2.750 cán bộ dôi dư

Duy Tuyên

(Dân trí) - Tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định chi hơn 16,2 tỷ đồng hỗ trợ cho 2.747 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

Ngày 21/9, ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định phê duyệt đối tượng và kinh phí hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa chi hơn 16 tỷ đồng hỗ trợ gần 2.750 cán bộ dôi dư - 1
Thanh Hóa chi hơn 16,2 tỷ đồng hỗ trợ cho 2.747 người dôi dư

Theo đó, đối tượng hỗ trợ là cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách, chủ tịch hội đặc thù ở cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do bố trí, sắp xếp theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ; chính sách hỗ trợ đối với công chức là trưởng công an xã, thị trấn và người hoạt động không chuyên trách là phó trưởng công an xã, thị trấn dôi dư do bố trí công an chính quy về xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian và mức hỗ trợ thực hiện theo khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về việc: "Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế".

Tổng đối tượng thuộc diện hỗ trợ theo quy định là 2.747 người. Sở Nội vụ, Sở Tài chính Thanh Hóa chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính pháp lý, chính xác của số liệu (đối tượng thuộc diện hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ) mà liên ngành đã phối hợp thẩm tra và trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 16,2 tỷ đồng. Trong đó, cán bộ, công chức cấp xã (13 người) là hơn 583 triệu đồng; nghỉ hưu trước tuổi (12 người) là hơn 564 triệu đồng; thôi việc ngay (1 người) là gần 19 triệu đồng; người hoạt động không chuyên trách cấp xã (2.734 người) là gần 15,7 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí từ nguồn chi quản lý hành chính trong dự toán ngân sách tỉnh Thanh Hóa năm 2020 (nguồn dự chi chế độ trợ cấp cho cán bộ xã nghỉ việc do sáp nhập).

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục nghiệp vụ thông báo bổ sung có mục tiêu kinh phí năm 2020 cho các địa phương và hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc chi trả cho đối tượng theo quy định hiện hành.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thực hiện chi trả đúng đối tượng, nội dung và thanh quyết toán theo thực tế, đảm bảo đúng quy định hiện hành. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành có liên quan giám sát việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách trên.