Thăng cấp bậc hàm Thượng tướng đối với hai Thứ trưởng Bộ Công an

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Chiều 6/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với hai Thứ trưởng Bộ Công an là Trần Quốc Tỏ và Lương Tam Quang.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, việc Đảng, Nhà nước thăng cấp bậc hàm Thượng tướng đối với Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Thứ trưởng Lương Tam Quang thể hiện sự tin tưởng, quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với lực lượng vũ trang; đồng thời là sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của hai ông đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển lực lượng công an nhân dân cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thăng cấp bậc hàm Thượng tướng đối với hai Thứ trưởng Bộ Công an - 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Trần Quốc Tỏ (bìa phải) và Thượng tướng Lương Tam Quang. (Ảnh: Trần Xuân).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hai thứ trưởng được thăng cấp bậc hàm hôm nay là những cán bộ, sĩ quan ưu tú được Đảng, Nhà nước, Nhân dân tin tưởng, trao giữ các trách nhiệm quan trọng trong lãnh đạo, chỉ huy lực lượng công an nhân dân; đã lập được nhiều chiến công, thành tích trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Trên các cương vị công tác, dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, hai thứ trưởng cũng luôn thể hiện là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, luôn mang hết tinh thần trách nhiệm, năng lực hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Vì vậy, đòi hỏi lực lượng vũ trang phải luôn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; thực sự đoàn kết, thống nhất, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối về mọi mặt của Đảng.

Thăng cấp bậc hàm Thượng tướng đối với hai Thứ trưởng Bộ Công an - 2

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trần Xuân).

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu lời căn dặn, ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Chủ tịch nước, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục cầu thị, lắng nghe, chuyên cần và khiêm tốn, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để cùng tập thể xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao;...