Thứ hai, 13/01/2020 - 16:55

“Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng”

Dân trí

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu ngành thanh tra tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; tiến hành thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác ngành thanh tra năm 2020 sáng 13/1, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết, năm 2019 toàn ngành đã triển khai 6.601 cuộc thanh tra hành chính và gần 227.400 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 173.400 tỷ đồng, hơn 22.500 ha đất.

Trong đó đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước gần 84.000 tỷ đồng và 897 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính gần 2.000 tập thể và nhiều cá nhân.

Ngành thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Qua kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch tại gần 3.800 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã phát hiện 106 đơn vị có vi phạm; tiến hành 2.290 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 338 vụ việc với 413 người vi phạm, đã xử lý kỷ luật 40 người, kiến nghị thu hồi và bồi thường 331 tỷ đồng.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và qua tự kiểm tra nội bộ các cơ quan, tổ chức đã phát hiện 70 vụ, 89 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng…

“Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng” - 1

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành thanh tra đã đạt được trong năm 2019.

Tuy vậy, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ mặt còn hạn chế như: Một số đơn vị xây dựng kế hoạch chưa sát với tình hình thực tế; chất lượng một số kết luận thanh tra còn hạn chế, một số cuộc thanh tra còn kéo dài; tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp. Tình trạng “tham nhũng vặt", nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả…

Trong năm 2020, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành thanh tra tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; tiến hành thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ thanh tra, tích cực đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của ngành; tiếp tục đưa Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo vào sử dụng đạt hiệu quả nhất.

“Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng” - 2

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái khẳng định quyết tâm của toàn ngành, sẽ nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

​Cũng tại hội nghị này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng thưởng cho Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017.

Thế Kha