Tân nữ Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh với chỉ tiêu tăng trưởng 7-8% 5 năm tới

Bá Đoàn

(Dân trí) - Sau 3 ngày làm việc, sáng 26/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm  kỳ 2020-2025 khép lại, bầu được Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới, thông qua kế hoạch phát triển 5 năm tới...

Tân nữ Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh với chỉ tiêu tăng trưởng 7-8% 5 năm tới - 1

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh

Đại hội tiến hành bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 48 đồng chí, bầu 18 đồng chí chính thức đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, triệu tập Hội nghị lần thứ Nhất. Hội nghị đã tiến hành bầu 15 thành viên vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bầu các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với số phiếu tín nhiệm 100%, bà Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Bà Nguyễn Hương Giang và ông Nguyễn Quốc Chung được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân nữ Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh với chỉ tiêu tăng trưởng 7-8% 5 năm tới - 2

Bà Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX thống nhất Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX gồm 11 thành viên. Tại Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã bầu 9 người (khuyết 2 thành viên sẽ bổ sung vào thời điểm thích hợp) vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông Hà Sỹ Tiếp được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Bắc Ninh đề ra các chỉ tiêu xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá, cụ thể. Hàng năm, có từ 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; trên 80% đảngviên hoàn thành tốt nhiệm vụ; hằng năm kết nạp trên 1.500 đảng viên mới. Hằng năm, trên 85% số cơ quan, chính quyền cơ sở hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hằng năm, trên 85% tổ chức cơ sở của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 từ 7-8%/năm; trong đó công nghiệp và xây dựng tăng 7-8%/năm, dịch vụ tăng 8,3-9,1%/năm, thuế sản phẩm 7,0-7,5%/năm, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1-1,2%/năm.

Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng
đến năm 2025 đạt từ 45-47%. Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Tỷ trọng công nghiệp và xây dựng 74,0%; dịch vụ 19,5%; thuế sản phẩm 4,2%; nông, lâm nghiệp và thủy sản còn 2,3%.

Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt từ 7.800-8.200 USD;
thu nhập bình quân đầu người đạt từ 130-136 triệu đồng. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt từ 8,5-9%/năm. Đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu 37,7 tỷ USD; nhập khẩu 33,2 tỷ USD.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội so với GRDP giai đoạn 2021 - 2025 đạt
36-38%; hệ số sử dụng vốn (ICOR) đạt từ 5,8-6,0. Thu ngân sách Nhà nước năm 2025 đạt 38.000 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa đạt 31.500 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2025 đạt 26.915 tỷ đồng.

Tân nữ Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh với chỉ tiêu tăng trưởng 7-8% 5 năm tới - 3

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ công an tặng hoa chúc mừng Đại hội

100% các xã duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu có ít
nhất 02 huyện và 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Về phát triển đô thị, bảo vệ môi trường: Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 55%, các cụm công nghiệp và các làng nghề truyền thống có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn từ 40-50%. Hệ thống xử lý nước thải tập trung ở đô thị loại IV trở lên đạt 80%, các chung cư, tòa nhà cao tầng đạt 100%. Đảm bảo 100% người dân có nước sạch sử dụng. Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị được thu gom và xử lý đạt 100% và tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu dân cư nông thôn được thu gom, tự xử lý, vận chuyển, xử lý tập trung đạt trên 90%. Chất thải công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại, chất thảiy tế được thu gom và xử lý tại KCN đã đi vào hoạt động đạt 100%.

Về phát triển văn hóa - xã hội: Giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị còn 1,3%. Lao động qua đào tạo đạt 80%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 68%; tỷ trọng lao động nông nghiệp dưới 10%. Từ 34 - 99% trẻ trong trường mầm non được học bán trú, 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày; 100% học sinh phổ thông được học ngoại ngữ; 85%số trường mầm non và phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.  Học sinh tốt nghiệp THPT bình quân hằng năm đạt 98%,  trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi dưới 13,6%. Duy trì 100% các xã, phường, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96% vv...