Tân Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng với mục tiêu sớm lấy lại đà tăng trưởng

(Dân trí) - Sớm lấy lại đà tăng trưởng của "thành phố đáng sống" là một trong những chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết vừa được Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua.

Chiều 22/10, Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc. Ông Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao  - dự và chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp.

Tân Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng với mục tiêu sớm lấy lại đà tăng trưởng  - 1

Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa bế mạc chiều 22/10

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ của Đảng bộ TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, Đà Nẵng đặt mục tiêu tổng quát đến năm 2025 là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chính quyền tiên phong trong đổi mới và phát triển, đưa thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền trung - Tây Nguyên; quốc phòng - an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Tầm nhìn đến năm 2030, Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống; người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo.

Đại hội xác định các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025: Hằng năm, có từ 80% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2020-2025 đạt 9-10%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 5.000-5.500 USD.

Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội trên địa bàn tăng 9-10%/năm, với tổng vốn đầu tư phát triển, giai đoạn 2021-2025, ước đạt 260-270 nghìn tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách nhà nước ước đạt 53-60 nghìn tỷ đồng, chiếm 20-22%. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 7 -10%/năm.

Đến cuối năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; không còn hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn đa chiều của thành phố.

Đại hội đã đề ba nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Một là, xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh và bền vững.

Hai là, thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sớm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin, gắn xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã hội số và chính quyền số.

Ba là, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa 22 đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành uỷ, Phó Bí thư Thành uỷ, Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ nhiệm kỳ mới 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa 21 được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gồm 18 đại biểu chính thức và một đại biểu dự khuyết.

Đang được quan tâm