Quảng Ninh

Sự hài lòng của nhân dân là thước đo phẩm chất, năng lực, uy tín lãnh đạo

An Nhiên

(Dân trí) - Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã nhấn mạnh như vậy.

Sự hài lòng của nhân dân là thước đo phẩm chất, năng lực, uy tín lãnh đạo - 1

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025, ra mắt Đại hội.

Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, chiều 27/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025, đã ra mắt Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký đã cảm ơn sự tín nhiệm của các vị đại biểu, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định, tập thể Ban Chấp hành nhận thức sâu sắc rằng, nhiệm vụ được giao là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Sự hài lòng của nhân dân là thước đo phẩm chất, năng lực, uy tín lãnh đạo - 2

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy  Nguyễn Xuân Ký, đã cảm ơn sự tín nhiệm của các vị đại biểu, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ, việc nhận nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp; tác động lớn đến sự phát triển của tỉnh, để hoàn thành mục tiêu của giai đoạn 2020-2025 mà Đại hội đặt ra, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải chủ động sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực hành động, đổi mới, đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trên mỗi cương vị của mình.

Đặc biệt, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực, uy tín và kết quả công tác của từng người trên mỗi cương vị được giao. Mỗi quyết sách, hành động đều phải toàn tâm, toàn ý phát triển và bảo vệ lợi ích toàn vẹn, chân chính của nhân dân, vì sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh và đất nước.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nguyện phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ, xứng đáng là trung tâm đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, hệ thống chính trị toàn tỉnh. Từng người phải thường xuyên, hằng ngày nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ vững các nguyên tắc của Đảng, thượng tôn pháp luật để tạo ra một tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực sự đoàn kết, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội và chỉ đạo của Trung ương.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị và mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước; đặc biệt là sự ủng hộ, chia sẻ, đồng sức, đồng lòng của các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ, các thế hệ cán bộ lão thành của tỉnh cùng các cấp ủy và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh... để tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngày 26/9, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Theo đó, 15 đại biểu được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu tín nhiệm cao.

Trong đó, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu 53/53, đạt tỷ lệ 100%. Ông Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ khoá XIV và ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIV, Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu 53/53, đạt tỷ lệ 100%.