Sáp nhập Cục An ninh mạng với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao

Dân trí Cục An ninh mạng sáp nhập với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục An ninh chính trị nội bộ sáp nhập với Cục An ninh thông tin truyền thông. Theo đó Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định bổ nhiệm chức danh 2 Cục trưởng.

Bộ Công an triển khai Nghị định 01 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Công an.
Bộ Công an triển khai Nghị định 01 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Công an.

Trên cơ sở sáp nhập giữa Cục An ninh mạng thuộc Tổng cục An ninh và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Tổng cục Cảnh sát trước đây thành Tổng cục An ninh mạng, Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục An ninh mạng.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã ký quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Khắc Khanh giữ chức Cục trưởng An ninh chính trị nội bộ. Cục An ninh chính trị nội bộ được sáp nhập từ Cục An ninh chính trị nội bộ và Cục An ninh thông tin truyền thông, thuộc Tổng cục An ninh trước đây.

Ngoài ra, trước đó Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã ký các quyết định bổ nhiệm chức danh tư pháp đối với cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an. Theo đó, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an; Thiếu tướng Lý Anh Dũng, Cục trưởng Cục An ninh điều tra, giữ chức Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Tuấn Hợp