Thứ tư, 29/06/2005 - 09:00

Sắp có luật kinh doanh bất động sản

Dân trí

Chiều qua 28/6, Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc hội thảo giới thiệu về Dự án luật kinh doanh bất động sản, qua đó lấy ý kiến đóng góp của các nhà chuyên môn cho dự luật này.

Tại dự án luật này, bất động sản (bao gồm các tài sản cố định như nhà cửa, quyền sử dụng đất, rừng, các khu nuôi trồng thuỷ hải sản…) lần đầu tiên được thừa nhận như một loại hàng hoá đặc biệt.

 

Hiện nay, bất động sản nói chung, đặc biệt là thị trường nhà đất, chưa được khai thác, sử dụng có hiệu quả, gây nên sự lãng phí, thất thoát lớn cho Nhà nước.

 

Tình trạng đầu cơ nhà đất, kích cầu ảo để nâng giá bất động sản, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái pháp luật diễn ra khá phổ biến nhưng chế tài xử lý vẫn chưa triệt để, gây tác động xấu tới đời sống nhân dân. Vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực bất động sản hiện nay còn nhiều hạn chế, không đáp ứng được yêu cầu thực tế của xã hội.

 

Trong tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng khẳng định: luật bất động sản đảm bảo tạo môi trường pháp lý đầy đủ và đồng bộ để thị trường này phát triển lành mạnh, thống nhất với các luật khác.

 

Dự án luật này cũng tạo điều kiện và cơ hội bình đẳng cho các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường bất động sản; tiến tới mở rộng và hoàn thiện thị trường cho Việt kiều và người nước ngoài tham gia đầu tư kinh doanh bất động sản theo lộ trình hội nhập quốc tế của nước ta.

 

Trần Đức