Sai phạm trong tuyển dụng cán bộ tại Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa

(Dân trí) - Mặc dù Cục Hàng hải Việt Nam đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc Cục với nội dung kể từ ngày 1/1/2015 không tuyển dụng dưới mọi hình thức, kể cả hợp đồng lao động; trường hợp đặc biệt phải do Cục trưởng quyết định, nhưng Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa vẫn ký hợp đồng tuyển dụng.

Theo đó, ngày 8/01/2015, Cục Hàng hải Việt Nam có Văn bản số 56/CHHVN-TCCB do Cục Trưởng Nguyễn Nhật (nay là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải) ký gửi các đơn vị trực thuộc Cục, trong đó nêu rõ: Kể từ ngày 01/01/2015, không thực hiện tuyển dụng dưới mọi hình thức (kể cả hợp đồng lao động) với bất kỳ một trường hợp nào vào làm việc tại đơn vị do mình quản lý, trường hợp đặc biệt do Cục trưởng quyết định.

Bên cạnh đó, trong Quyết định số 713/QĐ-CHHVN ngày 12/8/2013, Cục Hàng hải Việt Nam định biên cho Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa (CVHHTH) 50 người và trong năm 2014, đầu năm 2015, CVHHTH đã đủ số lượng 50 người (công chức: 1 người, viên chức: 48 người; biên chế thanh tra 1 người). Trong đó có 37 người hợp đồng làm việc theo Nghị định 29/2012/NĐ-CP và 11 người hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

Ký hợp đồng sai quy định

Cụ thể, trường hợp đặc biệt phải được Cục trưởng quyết định là ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1969), tốt nghiệp Đại học Hàng hải, có nhiều năm công tác tại CVHH Hải Phòng và được đánh giá là một cán bộ có năng lực, chuyên môn giỏi. Khi ông Thanh có nguyện vọng xin chuyển công tác về CVHHTH, đề nghị của ông đã được sự nhất trí của Cục Trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Nhật tại công văn số 1949/CHHVN-TCCB ngày 20/5/2015.

Sau khi nhận được công văn của Cục trưởng Nguyễn Nhật, ông Đặng Văn Ba, Giám đốc CVHHTH đã ra Quyết định số 246/QĐ-CVHHTH ngày 16/6/2015, tiếp nhận ông Nguyễn Văn Thanh về công tác nhưng sau đó đã “ỉm” Quyết định này đi thay vì giao cho ông Thanh.

Quyết định 246 cũng không hề có trong sổ lưu của CVHH Thanh Hóa. Lạ lùng hơn khi Quyết định này lại trùng số với văn bản 246/CVHHTH-AT&TTHH ngày 15/6/2015 (trước Quyết định tiếp nhận ông Thanh 01 ngày) của CVHH Thanh Hóa gửi cho một Công ty nước ngoài về việc cho phép máy móc, phương tiện thi công xây dựng cầu cảng.


Dù ông Nguyễn Văn Thanh đã được Cục trưởng gửi công văn đồng ý cho về công tác tại CVHHTH nhưng vẫn bị cơ quan này cho ra rìa

Dù ông Nguyễn Văn Thanh đã được Cục trưởng gửi công văn đồng ý cho về công tác tại CVHHTH nhưng vẫn bị cơ quan này cho "ra rìa"

Trong khi ông Thanh bị CVHHTH “ỉm công văn” và “cho ra rìa” thì CVHHTH lại tự ý tiếp nhận ông Cao Xuân Vinh (trình độ cao đẳng nghề) về công tác tại cơ quan này.

Cụ thể, ngày 6/8/2015 ông Đặng Văn Ba, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa ký Quyết định số 362/QĐ-CVHHTH hợp đồng làm việc 12 tháng đối với ông Cao Xuân Vinh và ngày 5/8/2016 ký quyết định làm việc không xác định thời hạn đối với ông Vinh (trước đó, cuối 2014 đầu 2015 ông Vinh được Giám đốc Đặng Văn Ba ký hợp đồng làm việc dưới 3 tháng).

Về việc này, báo cáo của Cảng vụ hàng hải Việt Nam tới Bộ GTVT cho rằng, việc CVHHTH ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với ông Vinh là chưa đúng trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức quy định tại Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức, Quyết định số 23809/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2013 của Bộ GTVT ban hành quy chế tuyển dụng công chức, viên chức và các văn bản hướng dẫn của Cục hàng hải Việt Nam.

Bổ nhiệm bảo vệ lên chức thủy thủ ca nô

Tại báo cáo giải trình của CVHHTH tới Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, ông Nguyễn Văn Bảo tốt nghiệp trường Trung cấp thương mại Trung ương 5, chuyên ngành kế toán thương mại. Ngày 27/2/2004, CVHHTH ký hợp đồng lao động làm bảo vệ đối với ông Bảo từ ngày 1/3/2004-28/5/2004.

Ngày 1/4/2005, CVHHTH ký hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng với ông Bảo tiếp tục làm công việc bảo vệ, chăm sóc cây cảnh tại trụ sở CVHHTH.

Từ ngày 1/4/2006 CVHHTH hợp đồng lao động có thời hạn được tăng lên dưới 12 tháng với ông Bảo vẫn công việc bảo vệ và chăm sóc cây cảnh tại trụ sở cơ quan.

Tuy nhiên, đến ngày 9/4/2007, CVHHTH có Quyết định số 192/QĐ-CVTH về việc điều động và bổ nhiệm chức danh thuyền viên ca nô công vụ Cảng vụ Thanh Hóa cho ông Bảo.

Từ ngày 31/10/2014, ông Nguyễn Văn Bảo được điều chuyển từ thuyền viên ca nô sang làm kế toán thu phí và lệ phí hàng hải tại Đại diện Lễ Môn. Ngày 4/11/2014, sau hơn 1 tháng, Giám đốc CVHHTH đã chính thức ra Quyết định số 611/QĐ-CVHHTH về việc phân công nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Bảo làm kế toán thu phí và lệ phí hàng hải tại đại diện Lễ Môn.

Trụ sở Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa, địa chỉ tại TP Thanh Hóa
Trụ sở Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa, địa chỉ tại TP Thanh Hóa

Như vậy, CVHHTH đã “ưu ái” để ông Bảo từ nhân viên hợp đồng 68 được chuyển ngạch vào viên chức mà không hề qua bất cứ một cuộc thi tuyển nào.

Liên quan đến việc này, Cục Hàng hải Việt Nam đã kết luận việc CVHHTH điều động và bổ nhiệm ông Bảo từ chức danh bảo vệ cơ quan đến nhận nhiệm vụ với chức danh thủy thủ ca nô tại Trạm Cảng vụ Lễ Môn là chưa đúng trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức quy định tại Nghị định 116/2013/NĐ-CP…

Cũng tại báo cáo của Cục hàng hải Việt Nam tới Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam đã yêu cầu CVHHTH tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân, có liên quan đến việc tuyển dụng viên chức chưa đúng quy định, chấm dứt hợp đồng làm việc và thực hiện đúng quy trình tuyển dụng viên chức theo quy định đối với ông Cao Xuân Vinh, ông Nguyễn Văn Bảo.

Trao đổi với PV Dân trí về vấn đề trên, ông Lê Duy Hải, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, CVHHTH cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam, trong tháng 4 này, chúng tôi sẽ thực hiện thanh lý hợp đồng đối với hai trường hợp trên. Chúng tôi sẽ tổ chức tuyển dụng lại nếu có nhu cầu trên tinh thần làm đúng quy trình, quy định”.

Bình Minh