Nam Định:

Ra Chỉ thị nghiêm cấm cán bộ “nhũng nhiễu” người dân và doanh nghiệp

(Dân trí) - Theo Chỉ thị số 11/CT-UBND của tỉnh Nam Định về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước, trong đó có việc nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi trong giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp...

Nhằm chấn chỉnh kỷ luật, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh và thực hiện Chỉ thị số 26, ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp… UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh này.

Theo đó, Chỉ thị số 11/CT-UBND, UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm, né tránh công việc.

Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; không sử dụng thời gian trong giờ hành chính để làm việc riêng; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và ngày trực; không được đánh bạc dưới mọi hình thức”.

Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan cấp Sở đầu tiên của Nam Định thực hiện việc ký kết
Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan cấp Sở đầu tiên của Nam Định thực hiện việc ký kết

Đặc biệt, Chỉ thị số 11/CT-UBND nêu rõ việc: Nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi trong giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Cùng với các yêu cầu trên, UBND tỉnh Nam Định cũng đề nghị, khuyến khích các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng tham gia giám sát, phát hiện các hành vi vi phạm kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ của cán bộ, viên chức, nhân viên thuộc các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh này.

Thực hiện Chỉ thị trên, ngày 23/9, Văn phòng UBND tỉnh Nam Định đã tổ chức lễ ký kết giao ước chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức của đơn vị này. Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan cấp Sở đầu tiên của Nam Định thực hiện việc ký kết này.

Theo văn bản giao ước, cán bộ, công chức Văn phòng UBND tỉnh Nam Định cùng giao ước thực hiện 5 nội dung. Một trong 5 nội dung là “Tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính; đúng chức năng,thẩm quyền; đúng pháp luật trong khi thực thi nhiệm vụ, công vụ. Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc”.

Đức Văn