Thứ ba, 08/12/2020 - 16:25

Quy định giải quyết tố cáo về nhân sự cấp cao ứng cử đại biểu Quốc hội

Dân trí

Tố cáo, khiếu nại liên quan cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý là nhân sự giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV cùng cấp được gửi về Ủy ban Kiểm tra TƯ để xem xét, giải quyết theo quy định.

UB Kiểm tra Trung ương vừa ban hành hướng dẫn về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp.

Quy định giải quyết tố cáo về nhân sự cấp cao ứng cử đại biểu Quốc hội - 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại Hải Phòng.

Xử lý nghiêm việc lợi dụng tố cáo để phá hoại bầu cử

Hướng dẫn đưa ra một số yêu cầu như, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo phải kịp thời, chính xác, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, trách nhiệm, thẩm quyền.

Các tổ chức khi nhận được đơn thư tố cáo, khiếu nại phải phân loại, xử lý đầy đủ, chính xác và kịp thời giải quyết theo đúng quy định. Đối với những đơn thư tố cáo, khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết thì chuyển đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và thông báo cho người tố cáo, khiếu nại biết.

Qua giải quyết tố cáo, khiếu nại phải kết luận rõ đúng, sai, khuyết điểm, vi phạm (nếu có); xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

Trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử, ngừng việc xem xét, giải quyết mọi tố cáo, khiếu nại liên quan đến người ứng cử và việc lập danh sách người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp cho đến khi bầu cử xong.

Trong trường hợp những tố cáo đã rõ, có đủ cơ sở để kết luận người ứng cử không đáp ứng đủ tiêu chuẩn thì báo cáo Ban thường vụ cấp ủy cùng cấp để báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia (đối với ĐBQH) hoặc thông báo với Ủy ban bầu cử ở cấp tương ứng (đối với đại biểu HĐND) xem xét, quyết định theo thẩm quyền về việc xóa tên người đó trong danh sách chính thức những người ứng cử.

UB Kiểm tra Trung ương cũng hướng dẫn cụ thể, trường hợp tố cáo thuộc thẩm quyền nhưng chưa xem xét, giải quyết được hoặc đang giải quyết nhưng không thể kết thúc đúng thời hạn thì kịp thời báo cáo Ban thường vụ cấp ủy cùng cấp để báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia hoặc Ủy ban bầu cử cùng cấp xem xét, quyết định theo quy định.

Cùng với đó, văn bản của UB Kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng tố cáo để xuyên tạc sự thật, vu khống nhằm gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, phá hoại bầu cử.

Tố cáo cán bộ cấp cao chuyển UB Kiểm tra Trung ương

Hướng dẫn của UB Kiểm tra cũng quy định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn chỉ đạo làm rõ và giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo của đảng viên, công dân ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người trước, trong và sau ngày bầu cử.

Những tố cáo liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành và thuộc trách nhiệm giải quyết của nhiều cơ quan, tổ chức thì chỉ đạo giải quyết bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

UB kiểm tra các cấp tiếp nhận, phân loại, xử lý đầy đủ, chính xác, kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại.  Đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nhiệm vụ giải quyết tố cáo, khiếu nại; báo cáo, đề xuất cấp ủy cùng cấp xem xét, chỉ đạo giải quyết những tố cáo phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành...

Cùng với đó, tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình nhân sự giới thiệu ứng cử; kịp thời phát hiện tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm để kiểm tra, kết luận, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Qua giám sát, nắm tình hình, nếu phát hiện những trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện để giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 chủ động phối hợp với ban tổ chức của cấp ủy báo cáo Ban thường vụ cấp ủy cùng cấp để báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia hoặc thông báo cho Ủy ban bầu cử ở cấp tương ứng xem xét, quyết định.

UB kiểm tra của cấp ủy trực thuộc Trung ương có trách nhiệm giúp cấp ủy tổng hợp những tố cáo, khiếu kiện liên đến cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý là nhân sự giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 cùng cấp và gửi về Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, giải quyết theo quy định.

Thái Anh

Đáng quan tâm