Quảng Trị phấn đấu trồng mới 1 tỉ cây xanh trong 5 năm

(Dân trí) - Phát động Tết trồng cây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - ông Hà Sỹ Đồng kêu gọi nhân dân tích cực trồng cây, các ngành, địa phương thực hiện trồng mới 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025.

Ngày 17/2, tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ, bờ bắc sông Thạch Hãn (phường An Đôn, thị xã Quảng Trị), UBND tỉnh Quảng Trị phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Tân Sửu 2021.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, toàn dân ta đã thực hiện "Tết trồng cây" từ năm 1960. Đây là tập quán tốt đẹp vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Quảng Trị phấn đấu trồng mới 1 tỉ cây xanh trong 5 năm - 1

Ông Hà Sỹ Đồng (bên phải) phát động Tết trồng cây đầu Xuân.

Tại tỉnh Quảng Trị, hàng năm, cán bộ và nhân dân đã tích cực trồng cây mỗi dịp đầu Xuân.

Riêng năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, toàn tỉnh đã nỗ lực trồng được 8.600 ha rừng tập trung và 2,5 triệu cây phân tán, bảo vệ tốt rừng tự nhiên và rừng trồng, chuẩn bị đầy đủ 20 triệu cây giống các loại đảm bảo chất lượng để tổ chức tốt trồng rừng tập trung.

Phát động Tết trồng cây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng kêu gọi các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng, phát triển rừng. Các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chương trình trồng mới 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trồng cây xanh phân tán năm 2021 cao hơn ít nhất 1,2 lần so với năm 2020.

Quảng Trị phấn đấu trồng mới 1 tỉ cây xanh trong 5 năm - 2

Các lực lượng tham gia trồng cây theo lời Bác Hồ dạy.

Xây dựng đề án ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn và giao đất, khoán rừng cho người dân trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ, khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh cây bản địa. Khuyến khích các nhóm hộ trồng rừng, các chủ rừng tham gia xây dựng chứng chỉ rừng, quản lý rừng bền vững để nâng cao chất lượng rừng, góp phần bảo vệ môi trường sống, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức và có nhiều biện pháp cụ thể bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép...

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã trồng cây tại khu vực Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, bờ bắc sông Thạch Hãn, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị.

Đang được quan tâm