Quảng Bình dôi dư gần 300 cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính

(Dân trí) - Sau sắp xếp các đơn vị hành chính, tỉnh Quảng Bình sẽ giảm 8 xã, dôi dư 299 cán bộ công chức. Việc sắp xếp nhằm tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước, giảm biên chế, hoạt động chính quyền hiệu lực, hiệu quả.

Theo báo cáo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã của tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2021, địa phương này hiện có 159 đơn vị hành chính cấp xã (136 xã, 16 phường, 7 thị trấn).

Trong đó có 18 xã, phường tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50%. Do đó, tỉnh Quảng Bình đã xây dựng đề án sắp xếp lại 10 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện chưa đạt 2 tiêu chuẩn nêu trên. 8 đơn vị hành chính còn lại tỉnh Quảng Bình đề nghị chưa tiến hành sắp xếp. Như vậy, sau khi sắp xếp, tỉnh Quảng Bình giảm 8 đơn vị hành chính cấp xã (7 xã và 1 phường).

Quảng Bình dôi dư gần 300 cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính - 1

Quảng Bình tiến hành sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã.

Cụ thể các đơn vị tiến hành sắp xếp gồm: huyện Lệ Thủy có 3 xã là Ngư Thủy Nam, Ngư Thủy Trung, Trường Thủy; thành phố Đồng Hới có 2 phường: Đồng Mỹ, Hải Đình; huyện Bố Trạch có 2 xã: Phú Trạch, Hoàn Trạch; huyện Quảng Trạch có 1 xã là Quảng Trường; huyện Tuyên Hóa có 1 xã Nam Hóa; huyện Minh Hóa có 1 xã Quy Hóa.

Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính, Quảng Bình sẽ dôi dư 299 cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Đối với những trường hợp này sẽ thực hiện giải quyết chế độ nghỉ hưu theo quy định, giải quyết chính sách tinh giản biên chế hoặc bố trí sang các xã khác không thực hiện sắp xếp…

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên nhằm tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước, giảm biên chế, hoạt động chính quyền hiệu lực, hiệu quả.

Đặng Tài

Đang được quan tâm