Phó Thủ tướng làm chủ tịch UB An toàn giao thông

Ngày 18/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 57/2011/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Quyết định, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng chỉ đạo và giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và các địa phương thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và các giải pháp liên ngành nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi cả nước.

Ủy ban có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các kế hoạch tổ chức thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia, các giải pháp phối hợp liên ngành bảo đảm trật tự an toàn giao thông để phát huy tính hiệu quả, đồng bộ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, hướng dẫn Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các kế hoạch, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quản lý; kiểm tra việc thực hiện của các ngành, các địa phương hoặc tại các đầu mối giao thông quan trọng.

Về tổ chức của Ủy ban, Quyết định nêu rõ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia là Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải là Phó Chủ tịch thường trực; Thứ trưởng Bộ Công an là Phó Chủ tịch và Phó Chủ tịch chuyên trách sẽ do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm.

Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Ban An toàn giao thông tỉnh) là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Ban An toàn giao thông tỉnh có nhiệm vụ đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch và biện pháp phối hợp các ban, ngành và chính quyền các cấp trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông; chủ trương thành lập Ban An toàn giao thông tại quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh có tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp để phối hợp có hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Ban An toàn giao thông tỉnh còn có nhiệm vụ báo cáo khẩn cấp Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn; chủ trì việc khắc phục và hạn chế hậu quả do tai nạn giao thông gây ra, xác định nguyên nhân và đề xuất kịp thời biện pháp ngăn chặn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Trưởng Ban An toàn giao thông; Phó Trưởng ban thường trực là Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Phó Trưởng ban là Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ủy viên Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là lãnh đạo các sở, ban, ngành của địa phương. Sở Giao thông vận tải là cơ quan thường trực của Ban An toàn giao thông tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực kể này ký ban hành và thay thế Quyết định số 35/2010/QĐ-TTg ngày 8/4/2010 về việc kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.

TTXVN/Vietnam+