Cà Mau:

Phê bình chủ tịch xã chưa làm đã "báo cáo thành tích"

(Dân trí) - Hai xã trên địa bàn huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) bị chủ tịch huyện này phê bình vì còn hạn chế trong việc triển khai thực hiện chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngày 12/3, theo nguồn tin của PV Dân trí, UBND huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) vừa có chỉ đạo nhiều xã thuộc huyện này chấn chỉnh việc thực hiện chính sách vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện.

Qua kiểm tra của cơ quan chuyên môn huyện Thới Bình, việc thực hiện triển khai các chính sách đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn trong năm 2020, các cấp, các ngành cơ bản quan tâm, tạo điều kiện cho đối tượng thụ hưởng đúng quy định.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện chính sách đối với một số xã còn chưa kịp thời và nhiều hạn chế, thực hiện chưa đúng văn bản chỉ đạo của cấp trên khi hầu hết các xã làm chậm tiến độ; việc triển khai thực hiện chưa chặt chẽ, thiếu kiểm tra dẫn đến hiệu quả còn rất thấp;…

Phê bình chủ tịch xã chưa làm đã báo cáo thành tích - 1

UBND xã Hồ Thị Kỷ (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) là một trong những xã bị chủ tịch huyện này phê bình vì để còn hạn chế trong việc thực hiện chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình phê bình Chủ tịch UBND xã Hồ Thị Kỷ và xã Tân Phú, với lý do trước đây các đơn vị có báo cáo đã triển khai thực hiện nhưng đến nay (ngày 11/3, theo văn bản chỉ đạo của huyện) vẫn chưa triển khai.

Cụ thể, tại xã Hồ Thị Kỷ, UBND huyện Thới Bình có quyết định ban hành hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề 16 hộ được thụ hưởng. Tại thời điểm kiểm tra, UBND xã chưa triển khai đến các hộ thụ hưởng nhưng trước đó xã đã báo cáo giải ngân (16 hộ, với số tiền 80 triệu đồng).

Ngoài ra, xã có 24 hộ được thụ hưởng vốn định cư xen ghép, đã hoàn thành việc xây dựng nhà. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện xã tự cho phép chuyển từ hộ này sang hộ khác mà không xin ý kiến của huyện.

Đối với UBND xã Tân Phú, hỗ trợ trực tiếp cho hộ cất nhà, xã báo cáo về Phòng Dân tộc đã thực hiện hoàn thành 5/5 hộ và đã quyết toán xong với số tiền 105 triệu đồng. Nhưng qua kiểm tra thực tế chỉ triển khai 3/5 hộ, còn 2 hộ chưa xây dựng nhà nhưng đã quyết toán với ngân sách huyện (rút thực chi từ tháng 10/2020, với số tiền 42 triệu đồng).

Cũng theo cơ quan chuyên môn huyện Thới Bình, qua kiểm tra cho thấy cán bộ làm công tác dân tộc nắm không vững chủ trương, tham mưu không kịp thời, công tác xét đối tượng thụ hưởng chưa được khách quan (không họp lấy ý kiến từ dân, từ đó nhiều hộ cần được hỗ trợ thì chưa được xét, trong khi có hộ cùng một lúc được hỗ trợ nhiều chính sách).

Do đó, chủ tịch huyện chỉ đạo UBND các xã liên quan cần nghiêm túc chấn chỉnh việc triển khai các chính sách dân tộc trên địa bàn quản lý, đặc biệt là việc xét chọn đối tượng thụ hưởng phải đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng. Quá trình triển khai phải kiểm tra, hướng dẫn để người dân sử dụng vốn đúng mục đích, mang lại hiệu quả.

Đang được quan tâm